Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Första världskriget samt ryska revolutionen

Skapad 2016-08-16 12:19 i Alsike skola Knivsta
Vi kommer att titta närmare på orsakerna till förstavärldskrigets utbrott. Vi kommer också att gå igenom krigsförloppet i stora drag och se på vilka följder kriget fick för samhället och den enskillda människan.
Grundskola 9 Historia

Första världskriget brukar kallas det första moderna kriget i historien. Vi tar reda på varför första världskriget bröt ut, vilka länder som var inblandade, hur allianser bildades och hur det gick i kriget samt vilka följder kriget fick.

Innehåll

Mål

Att känna till och ha kunskap om:

 1. Vilka var orsakerna till första världskrigets utbrott? Diskutera vilken orsak/vilka orsaker som hade störst betydelse.
 2. Vad innebar Schlieffenplanen och varför misslyckades den?
 3. Hur utvecklades kriget på västfronten? Analysera varför kriget blev ett fastlåst skyttegravskrig.
 4. Beskriv händelseutvecklingen i öster! Varför gick kriget så illa för ryssarna?
 5. Vilka blev ubåtskrigets konsekvenser?
 6. Vad bestämdes i Versaillesfreden?
 7. Förklara varför ryska revolutionen bröt ut och varför lyckades den?
 8. Varför lyckades Lenin med sin oktoberrevolution?

 

Viktiga ord och begrepp

kapprustning          trippelallians            ententen          panslavism            Schlieffenplanen      Oktoberrevolutionen      "Den svarta veckan"          "Undret vid Marne"          skyttegrav          konvoj          Nationernas Förbund Sovjet          Oktoberrevolutionen          Proletariatets diktatur        bolsjeviker

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Hi  E 9
  Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
 • Hi  E 9
  Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.

Uppgifter

 • Test i Föörsta världskriget

Matriser

Hi
Historia åk 7-9

F
E
D
C
B
A
Här gäller ren faktakunskap
Du har grundläggande kunskaper om orsaken till första världskriget, händelseförloppet, och känner till konsekvenser av kriget.
Du har goda kunskaper om orsaker till första världskriget, händelseförloppet och kan se konsekvenser av kriget.
Du har mycket goda kunskaper om orsaker till första världskriget, händelseförloppet och konsekvenser av kriget.
Villkor och värderingar
Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Källor och källkritik
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del under­byggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra utvecklade och relativt väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då utvecklade och rela­tivt väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra välutvecklade och väl under­ byggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: