Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samerna och andra nationella minoriteter i Norden

Skapad 2016-08-16 12:56 i Vallåsskolan Halmstad
Grundskola 5 Samhällskunskap Svenska Geografi Historia Religionskunskap
Vi kommer att arbeta med olika minoritetsgrupper i Sverige. Vi berör Samerna och andra nationella grupper men även nyinflyttade grupper från våra grannländer i Norden och från andra delar av världen.

Innehåll

Vi arbetar i grupper där varje grupp väljer att arbeta med en speciell minoritet. Arbetet ska sedan redovisas för klassen på det sätt som gruppen väljer. Det kan vara i bokform, som planscher eller muntligt. Syftet med redovisningen är att alla ska lära sig lite om varandras arbete. I arbetet ska alla våra SO-ämnen ingå på olika sätt. Det ska alltså kunna kopplas till religion, historia, samhällskunskap och geografi.

Vi kommer att diskutera allas rättigheter både när det gäller minoritetsgrupper men även beröra olika invandrargrupper i Sverige. Detta för att hitta parallella kopplingar till hur dagens samhälle ser ut och hur det har blivit så.

Uppgifter

 • Minoritetsgrupper i Norden

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, hälsovård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda människors och organisationers arbete för att förbättra människors levnadsvillkor.
  Ge  4-6
 • Den stora folkökningen samt dess orsaker och konsekvenser för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Begreppen religion och livsåskådning.
  Re  4-6
 • Hur spår av fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
  Re  4-6
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  Re  4-6
 • Urfolket samerna och övriga nationella minoriteter i Sverige. De nationella minoriteternas rättigheter.
  Sh  4-6
 • Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.
  Sh  4-6
 • Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionala skillnader i talad svenska. Några kännetecknande ord och begrepp i de nordiska språken samt skillnader och likheter mellan dem. Vilka de nationella minoritetsspråken är.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: