Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa ht årskurs 6

Skapad 2016-08-16 13:12 i Svaleboskolan 4-6 Lunds för- och grundskolor
Grundskola 6 Idrott och hälsa

Innehåll

Syften för arbetsområde eller ämnet

Här kopplar du syfte/n från Läroplanen

Undervisningens innehåll: Vad?

Här kopplar du centralt innehåll från läroplanen som du ev. förtydligar.

Undervisningens innehåll: Hur?

Vecka 34-35: Simundervisning där simkunnigheten kontrolleras och utvecklas. Eleverna kommer även att lära sig grunderna och vidareutveckla tekniken i ryggcrawl och dessutom lära sig om livräddning. 

Vecka 36-37: Undervisning utomhus som innehåller olika lekar, spel och idrotter.

Vecka 38-39: Orientering vid slingan och Liabacken. Orienteringsdag på Revingehed. 

Vecka 40-51: Undervisning inomhus som innehåller olika lekar, spel och idrotter. Dans. Med fokus på nedanstående:

Höjdhoppstema - hur olika sätt att anpassa sina rörelser påverkar resultatet i hoppet. Eleverna utgår ifrån en målbeskrivning (film på ett välutfört höjdhopp med bra teknik) och ska med hjälp av feedback och träning utveckla sin egen teknik och anpassning av rörelsen. 

Baskettema - utveckling av teknik och anpassning av rörelser till spelet. Genomgång av exempel kopplat till betygsstegen E, C och A.

Redskapsgymnastik - rörelse i kombination med olika gymnastikredskap utifrån exempel kopplat till betygsstegen E. C och A.  I slutet

Teori - samtala och resonera kring fysisk aktivitets påverkan på hälsan.

Dans - gruppuppgift 

 

.

  

Centrala begrepp

Anpassa och variera rörelser efter aktivitet

Hänsyn och samarbete

Orienteringsförmåga

Simkunnighet

Samtala och resonera om fysisk aktivitet

 

 

Kunskapskrav (för år 6)

Här kopplar du kunskapskraven från läroplanen.

Bedömning

Bedömning sker vid bestämda tillfällen under simperioden och orienteringperioden. Elevernas förmåga att anpassa och variera sina rörelser dokumenteras vid några tillfällen genom att undervisande lärare filmar med Ipad för att kunna förklara och visa för eleven hur hen kan utvecklas. Under den teoretiska perioden bedöms elevernas förmåga att samtala och resonera i parsamtal utifrån diskussionsfrågor. Pardiskussionerna kommer att filmas med Ipad för att underlätta vid bedömningen. 

Utvärdering

Utvärdering sker i slutet av höstterminen.

Uppgifter

 • Höjdhoppsuppgift

 • Dansuppgift ht årskurs 6

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.
  Idh  4-6
 • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Simning i mag- och ryggläge.
  Idh  4-6
 • Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.
  Idh  4-6
 • Att orientera i den närliggande natur- och utemiljön med hjälp av kartor, såväl med som utan digitala verktyg. Kartors uppbyggnad och symboler.
  Idh  4-6
 • Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.
  Idh  4-6
 • Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.
  Idh  4-6
 • Badvett och säkerhet vid vatten vintertid. Hantering av nödsituationer vid vatten med hjälpredskap.
  Idh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
  Idh  E 6
 • Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
  Idh  E 6
 • Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  E 6
 • Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med viss anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
  Idh  E 6
 • Dessutom kan eleven med viss säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
  Idh  E 6
 • Dessutom kan eleven hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.
  Idh  E 6

Matriser

Idh
Idrott och hälsa ht årskurs 6

E
C
A
Delta och anpassa rörelser till aktiviteten
(ex. simteknik, höjdhoppsteknik, kastteknik, basketteknik)
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten.
Orienteringsförmåga
Eleven kan med viss säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
Eleven kan med relativt god säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
Eleven kan med god säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
Simkunnighet
Eleven kan simma 200 m varav 50 m i ryggläge
Eleven kan simma 200 m varav 50 m i ryggläge
Eleven kan simma 200 m varav 50 m i ryggläge
Samtala och resonera om fysisk aktivitets påverkan på hälsan och fysiska förmågan.
Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Hantera nödsituationer vid vatten
Eleven kan hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.
Eleven kan hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.
Eleven kan hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.
Dans
I rörelser till musik och i danser anpassar eleven till viss del sina rörelser till takt och rytm.
I rörelser till musik och i danser anpassar eleven sina rörelser relativt väl till takt och rytm.
I rörelser till musik och i danser anpassar eleven sina rörelser väl till takt och rytm.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: