Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa ht årskurs 6

Skapad 2016-08-16 13:12 i Svaleboskolan 4-6 Lunds för- och grundskolor
Grundskola 6 Idrott och hälsa

Innehåll

Syfte

Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva och vistas i naturen. Genom undervisningen ska eleverna få möta många olika slags aktivteter. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om vad som påverkar den fysiska förmågan och hur man kan påverka sin hälsa genom hela livet. Eleverna ska även ges förutsättningar för att utveckla goda levnadsvanor samt ges kunskaper om hur fysisk aktivitet förhåller sig till psykiskt och fysiskt välbefinnande.

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper i att planera, genomföra och värdera olika rörelseaktiviteter. Eleverna ska genom undervisningen också utveckla kunskaper om begrepp som beskriver fysiska aktiviteter och ges förutsättningar att ta ställning i frågor som rör idrott, hälsa och livsstil. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sin samarbetsförmåga och respekt för andra. Undervisningen ska skapa förutsättningar för alla elever att under hela sin skoltid kontinuerligt delta i skolans fysiska aktiviteter och bidra till att eleverna utvecklar en god kroppsuppfattning och tilltro till sin egen fysiska förmåga.

Genom undervisningen ska eleverna utveckla förmågan att vistas i utemiljöer och naturen under olika årstider och få förståelse för värdet av ett aktivt friluftsliv. Undervisningen ska även bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om risker och säkerhetsfaktorer i samband med fysiska aktiviteter och hur man agerar i nödsituationer.

Undervisningens innehåll: 

Vecka 34-35: Simundervisning där simkunnigheten tränas och utvecklas. Eleverna kommer även att lära sig grunderna och vidareutveckla tekniken i ryggsim och dessutom lära sig om livräddning. 

Vecka 36-38: Undervisning utomhus som innehåller olika lekar, spel och idrotter.

Vecka 39-40: Orientering vid slingan. Orienteringsdag i Skrylle. 

Vecka 41-51: Undervisning inomhus som innehåller olika lekar, spel och idrotter. Dans. Med fokus på nedanstående:

Höjdhoppstema - hur olika sätt att anpassa sina rörelser påverkar resultatet i hoppet. Eleverna utgår ifrån en målbeskrivning (film på ett tekniskt välutfört höjdhopp) och ska med hjälp av feedback och träning utveckla sin egen teknik och anpassning av rörelsen. 

Baskettema - utveckling av teknik och anpassning av rörelser till spelet. Genomgång av exempel kopplat till betygsstegen E, C och A.

Redskapsgymnastik - rörelse i kombination med olika gymnastikredskap utifrån exempel kopplat till betygsstegen E, C och A.  

Teori - samtala och resonera kring fysisk aktivitets påverkan på hälsan.

Dans - gruppuppgift 

 

Centrala begrepp

Anpassa och variera rörelser efter aktivitet

Hänsyn och samarbete

Orienteringsförmåga - karttecken

Simkunnighet

Samtala och resonera om fysisk aktivitet

 

 

 

Kunskapskrav (för år 6)

Här kopplar du kunskapskraven från läroplanen.

Bedömning

Bedömning sker vid kontinuerligt under terminen. Olika förmågor och moment bedöms separat för att vävas samman till ett betyg i slutet av höstterminen. Elevernas förmåga att anpassa och variera sina rörelser dokumenteras vid några tillfällen genom att undervisande lärare filmar med Ipad för att kunna förklara och visa för eleven hur hen kan utvecklas. Under den teoretiska perioden bedöms elevernas förmåga att samtala och resonera i parsamtal utifrån diskussionsfrågor. Pardiskussionerna kommer att filmas med Ipad för att underlätta vid bedömningen. 

Utvärdering

Utvärdering sker i slutet av höstterminen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
  Idh  E 6
 • I rörelser till musik och i danser anpassar eleven till viss del sina rörelser till takt och rytm.
  Idh  E 6
 • Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
  Idh  E 6
 • Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  E 6
 • Dessutom kan eleven med viss säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
  Idh  E 6
 • Eleven kan ge enkla beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
  Idh  E 6
 • Dessutom kan eleven hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.
  Idh  E 6

Matriser

Idh
Idrott och hälsa ht årskurs 6

E
C
A
Delta och anpassa rörelser till aktiviteten
(ex. simteknik, höjdhoppsteknik, kastteknik, basketteknik)
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten.
Orienteringsförmåga
Eleven kan med viss säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
Eleven kan med relativt god säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
Eleven kan med god säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
Simkunnighet
Eleven kan simma 200 m varav 50 m i ryggläge
Eleven kan simma 200 m varav 50 m i ryggläge
Eleven kan simma 200 m varav 50 m i ryggläge
Samtala och resonera om fysisk aktivitets påverkan på hälsan och fysiska förmågan.
Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Hantera nödsituationer vid vatten
Eleven kan hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.
Eleven kan hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.
Eleven kan hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.
Dans
I rörelser till musik och i danser anpassar eleven till viss del sina rörelser till takt och rytm.
I rörelser till musik och i danser anpassar eleven sina rörelser relativt väl till takt och rytm.
I rörelser till musik och i danser anpassar eleven sina rörelser väl till takt och rytm.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: