Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Muntlig presentation av fakta

Skapad 2016-08-16 13:12 i Morgongåva skola F-6 Heby
Muntlig presentation svenska/engelska
Grundskola 6 Engelska Svenska

I den här uppgiften kombinerar vi svenska och engelska. Ni ska söka och sammanställa information om någon engelsktalande stad. Det fakta ni hittar ska ni sammanställa på en Ipad med hjälp av appen Key Note. Sammanställningen ska ni sedan redovisa för era klasskamrater. Ni får välja om du vill göra din framställning på svenska eller engelska.  

Innehåll

1. Övergripande mål:

LÄRARDEL

I slutet av höstterminen i åk 6 kommer de muntliga delarna av nationella proven. Det betyder att ni kommer få göra muntliga framföranden i svenska, engelska och mattematik. Den här uppgiften blir en första övning för dessa nationella prov.

 

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan kommunicera på engelska i tal och skrift samt ges möjligheter att kommunicera på något ytterligare främmande språk på ett funktionellt sätt,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud, och

2. Kursplanemål: Svenska och engelska

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplan

 • En
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • En
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
 • En
  Syfte reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv
  Syfte söka information från olika källor och värdera dessa.

3. Mål:

Genom denna uppgift for du möjlighet att utveckla förmågan att:

 • samarbeta i grupp
 • Söka och välja ut information från olika källor och medier
 • kritiskt granska källor och information
 • sammanställa information 
 • arbeta med estetiska uttryck i Key note
 • presentera information muntligt på ett tillfredställande vis

 

4. Bedömning:

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 • Samarbeta ned någon annan i grupp
 • Välja ut information och sammanställa denna
 • Kritiskt granska de källor du använder samt att du anger källorna
 • Sammanställa informationen med estetiska uttryck i Key note
 • Muntligt framföra din information till klassen 

 

5. Undervisning:

För att lyckas med uppgiften kommer du få undervisning om:

 • Hur man ska fördela arbetet i gruppen
 • Hur man tänker källkritiskt
 • Hur man använder Key note
 • Hur man gör ett bra muntligt framförande
 • Tips på några engelsktalande länder

6. Tillämpningsuppgift:

När du har klarat uppgiften har du:

 • samarbetat i grupp 
 • sammanställt en presentation i Key noteom en engelsktalande stad 
 • angett dina källor
 • presenterat ditt arbete för klassen muntligt, klart och tydligt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: