Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LäsDax

Skapad 2016-08-16 13:24 i Vaxö skola Vaxholm Stad
LäsDax 2
Grundskola 2 Svenska

Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Det innebär att eleverna genom undervisningen ska ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära. Vi kommer med hjälp av LäsDax att: * samtala om och tolka budskap i bilder * uppleva läsglädje tillsammans med andra och på egen hand * läsa för att lära och kommunicera och öka ordförrådet * läsa och lyssna till texter av olika genrer och texttyper * upptäcka hur olika typer av texter är uppbyggda * samtala, tolka och reflektera kring händelser och budskap i texter * pröva att argumentera * skriva texter av olika genrer och texttyper * uttrycka sig i olika estetiska former

Innehåll

Mål

Målet är att:

*läsa bekanta och elevnära texter med flyt

*kunna skriva läslig för hand

*kunna skriva berättande texter med tydlig handling

*kunna använda sig av stor bokstav, punkt och frågetäcken i egna texter

*kunna ge och ta emot enkla muntliga instruktioner

*framföra egna åsikter och ge kommentarer

Kopplingar till läroplan

  • Sv
    Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  • Sv
    Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: