Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musikal

Skapad 2016-08-16 13:35 i Nygårdskolan Borlänge
Mål och bedömning till musikalarbete som innehåller sång, uppträde, samspel och ansvarstagande.
Grundskola F – 6
...

Innehåll

Mål

Arbetet är baserat på dessa mål från kursplanerna.

Skolan ska i sin undervisning sträva efter att eleven...

Kopplingar till läroplan

  •  Utvecklar tillit till den egna sångförmågan och blir medveten om dess utvecklingsmöjligheter och sociala betydelse
  •  Använder sina musikkunskaper i gemensamt musicerande och därigenom utvecklar ansvar och samarbetsförmåga
  •  Blir förtrogen med musikens beröringspunkter med andra kunskapsområden och utvecklar förmåga att kombinera musik med andra gestaltningsformer som bild, text, drama, dans och rörelse

Undervisning

Du kommer att ha en roll i en färdigskriven musikal som vi tillsammans arbetar med för att kunna bjuda in föräldrarna till en föreställning. I detta arbete kommer du att få undervisning i och träna på:

  • sjunga till bakgrundsmusik
  • hur man kan agera för att rollen ska bli så trovärdig som möjligt.
  • att dansa och röra sig till musiken.

Bedömning

I musicerande bedöms både den enskilda prestationen och elevens förmåga till samspel och interaktion med andra i musicerandet. Bedömning av elevens skapande i ämnet avser förmågan att använda sig av musik som personligt uttrycksmedel – individuellt och tillsammans med andra. Vidare skall elevens förmåga att analysera, värdera och ta ansvar för eget musicerande och skapande ligga till grund för bedömningen.

(utdrag ur kursplanen i musik)

Matriser

Musikal

Matris för bedömning av initiativ, engagemang och ansvar

Lägre nivå
Högre nivå
Planering
koreografi, agerande och sång
Jag lyssnar till de andra och gör det jag blir tillsagd att göra.
Jag hjälper till på eget initiativ.
Jag hjälper till på eget initiativ och stöttar mina medarbetar i sitt deltagande.
Jag hjälper till och har en överblick över arbetet och är ett stöd för mina medarbetare som hjälper dem att bli så bra som möjligt.
Genomförande
Jag tränar på mina uppgifter tillsammans med mina medarbetare.
Jag tränar på mina uppgifter på eget initiativ.
Jag tränar på mina uppgifter och använder mina medarbetar som stöd för att utveckla mitt framförande och bli bättre.
Jag tränar på mina uppgifter och använder mina medarbetar både som stöd för att utveckla mitt framförande och bli bättre, men även för att hjälpa till att utveckla deras framförande.
Jag deltar i föreställningen.
Jag deltar i föreställningen och tar ansvar för min egen del i projektet.
Jag deltar i föreställningen och försöker tillsammans med mina medarbetar slutföra arbetet.
Jag deltar i föreställningen och är ett stort stöd och uppmuntrar mina medarbetar att göra så bra som möjligt ifrån sig.
Utvärdering
Jag kan berätta vad jag har gjort.
Jag kan berätta bra och mindre bra saker om min arbetsinsats.
Jag kan förklara och motivera min arbetsinsats.
Jag kan på ett utförligt sätt beskriva min arbetsinsats och se utvecklingsmöjligheter i liknande kommande projekt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: