Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matteborgen 6A, kapitel 1 Decimaltal

Skapad 2016-08-16 13:37 i Skiljeboskolan Västerås Stad
Grundskola 6 Matematik

Varför kan vi inte bara använda oss av heltal? Varför är det praktiskt att ibland tala om delar av de hela talen, alltså om decimaltal? Det ska vi försöka ta reda på i detta arbetsområde.         

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Du ska:
-kunna förklara varför vi använder decimaler

- kunna storleksordna decimaltal

- kunna räkna med decimaltal med de fyra räknesätten

- kunna  multiplicera och dividera med 10, 100 och 1 000

- kunna räkna med överslagsräkning

-kunna begreppen hela tal, decimaltal, tiondel, hundradel, tusendel, decimal, decimaltecken

Hur ska vi lära oss detta?

-genomgångar och diskussioner i helklass:

- enskilt arbete i Matteborgen och med annat material

- problemlösning enskilt och med kamrat

 

Vad som kommer att bedömas:

 

Jag kommer att bedöma dina kunskaper utifrån hur du:
•gör muntliga förklaringar till uppgifter
•gör skriftliga beräkningar
•deltar i matematiska diskussioner och samtal
•gör beräkningar och förklaringar i praktisk matte
•kan formulera och lösa problem
 •visar dina kunskaper på diagnoser och prov

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Hur du får visa vad du kan:

Du kommer att få
•göra muntliga förklaringar till uppgifter
•göra skriftliga beräkningar
•delta i matematiska diskussioner och samtal
•göra beräkningar och förklaringar i praktisk matte
•formulera och lösa problem
•visa dina kunskaper på diagnoser och prov

Avsnitt 5

Uppgifter

 • Matteprov 1

 • Matteprov 6B

 • Matteprov 1

 • Prov på kapitel 1

Matriser

Ma
Matteborgen 6A, kapitel 1 Decimaltal

E
C
A
Kommunikation
Du redogör på ett enkelt sätt för decimalsystemets uppbyggnad.
Du redogör på ett gott sätt för decimalsystemets uppbyggnad.
Du redogör på ett mycket gott sätt för decimalsystemets uppbyggnad.
Metoder
Du visar grundläggande kunskaper vid multiplikation med decimaltal .
Du visar goda kunskaper vid multiplikation med decimaltal
Du visar mycket goda kunskaper vid multiplikation med decimaltal
Metoder
Du visar grundläggande kunskaper vid division med decimaltal
Du visar goda kunskaper vid division med decimaltal
Du visar mycket goda kunskaper vid division med decimaltal
Resonemang och kommunikation
Du för enkla resonemang när du deltar i matematiska diskussioner
Du för utvecklade resonemang när du deltar i matematiska diskussioner.
Du för välutvecklade resonemang när du deltar i matematiska diskussioner.
Problemlösning
Du använder i huvudsak fungerande metoder när du formulerar och löser problem.
Du använder ändamålsenliga metoder när du formulerar och löser problem.
Du använder ändamålsenliga och effektiva metoder när du formulerar och löser problem.
Begrepp
Du har grundläggande kunskaper om områdets matematiska begrepp och du visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du har goda kunskaper om områdets matematiska begrepp och du visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Du har mycket goda kunskaper om områdets matematiska begrepp och du visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Metoder
Du visar grundläggande kunskaper vid multiplikation med 10, 100 och 1 000.
Du visar goda kunskaper vid multiplikation med 10, 100 och 1 000.
Du visar mycket goda kunskaper vid multiplikation med 10, 100 och 1 000.
Metoder
Du visar grundläggande kunskaper vid division med 10, 100 och 1 000.
Du visar goda kunskaper vid division med 10, 100 och 1 000.
Du visar mycket goda kunskaper vid division med 10, 100 och 1 000.

Ma

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: