Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vikingatiden

Skapad 2016-08-16 13:49 i Vallkärra skola Lunds för- och grundskolor
Ett arbete om vikingatiden
Grundskola 4 Religionskunskap Historia

Hade verkligen vikingarna horn på sina hjälmar? Var de brutala rövare eller fredliga handelsmän? Hur var det som man, kvinna och barn att leva under vikingatiden? 

 

 

Innehåll

Mål

Målet är att du ska träna på att utveckla dina förmågor i att: 

 • utveckla din historiska referensram mellan år 800-1050
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap
 • reflektera över din egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap kan ordnas, skapas och användas.

Arbetssätt och redovisning

Du kommer att lära dig om vikingatiden

 • Tidsbegreppet vikingatiden
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor.
 • Vad arkeologiska fynd, tex myntskatter, kan berätta om kulturmöten.
 •  Om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
 • Berättelser från fornskandinavisk religion.
 • Hur spår av fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.

Arbetssätt 

Du kommer att få kunskaper om vikingatiden genom att vi har gemensamma genomgångar, vi läser olika typer av texter, söker information i böcker och på nätet, ser på film, arbetar i grupp samt skriver egna texter och illustrerar dem med bilder.

Du visar dina kunskaper genom att 

 • Kunna resonera om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar under tidsperioderna.
 • Undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten och levnadsvillkor och beskriver då på samband mellan de olika tidsperioderna.
 • Visa hur tidsperioden påverkat vår tid.
 • Tolka och visa på spår av historien i vår tid och kan samtala om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
 • Använda historiska begrepp.
 • Använda historiskt källmaterial för att dra slutsatser om människors levnadsvillkor, och samtala om källornas användbarhet.
 • Beskriva några grundläggande drag i fornskandinavisk religion samt ge exempel på hur fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: