Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vatten, bara vanligt vatten

Skapad 2016-08-16 13:49 i Himlaskolan Ale
Planering i No, Vatten.
Grundskola 2 NO (år 1-3)

I det här arbetsområdet ska ni få arbeta med vatten.Vattnets olika faser, vattnets kretslopp i naturen, vattenmolekylen, vad som löser sig i vatten och mycket mer. Vi kommer arbeta inne och ute, ensam och grupp, med lektioner och laborationer. Du ska få lära dig om djur och växter som lever i vatten.

Innehåll

Syfte

I syftestexten i kursplanen för NO står det att eleverna ska kunna följande saker för att klara av det som krävs, ”Undervisningen i ämnena kemi, fysik och biologi ska syfta till att använda ämnenas begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara sambanden i samhället, naturen och människokroppen. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att ställa frågor om kemiska processer och materiens egenskaper och uppbyggnad utifrån egna upplevelser och aktuella händelser".

Centralt innehåll ur Lgr 11

Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskapernas utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.

Vattnets olika former: fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.

Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, t.ex. genom avdunstning och filtrering.

Genomföra enkla naturvetenskapliga undersökningar och kunna dokumentera med text, bild och andra uttrycksformer.  

Kunskapskrav

Vid bedömning av eleverna bör de besitta följande förmågor på en grundläggande nivå för att nå kunskapskraven:

Bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga att lära in fakta, visa förståelse genom att ge exempel och göra enkla slutledningar, samt att analysera innehållet och kunna svara på ”varför”-frågor. Vid bedömning av eleverna bör de besitta följande förmågor på en grundläggande nivå för att nå kunskapskraven:

   • Du skall kunna med enkla ord beskriva vattnets kretslopp
   • Du skall kunna beskriva vad några olika föremål är tillverkade av för material och hur de kan sorteras.
   • Du skall kunna ge exempel på några egenskaper hos vatten.
   • Du skall kunna hur man separerar saltet i från en saltlösning.
   • Du skall kunna utifrån tydliga instruktioner utföra enkla undersökningar som handlar om naturen och vatten. 

 

-

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: