Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bon voyage 2 Kapitel 10-12

Skapad 2016-08-16 13:54 i Strandängsskolan F-9 Båstad
Quel bazar - Att beskriva sitt rum Les soldes à Kiabi - Att handla kläder Je suis perdue - Att beskriva vägen
Grundskola 8 Moderna språk - språkval

Att kunna beskriva ditt rum och tala om vilka möbler du har i det och var de finns är en av sakerna du kommer att lära dig i detta arbetsområde.

Du kommer också att få lära dig ord för olika kläder och användbara shoppingfraser så att du kan handla kläder i ett fransktalande land. Om du går vilse och inte hittar vart du skall kommer du  att både kunna fråga efter vägen och förstå en vägbeskrivning på franska.

 

Innehåll

Syfte - förmågor från kursplanen:

Kopplingar till läroplan

 • M2
  Syfte förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
 • M2
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • M2
  Syfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • M2
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
 • M2
  Syfte reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.

Bedömning

 

Efter avslutat arbetsområde kommer du att kunna: 

 • prepositioner 
 • beskriva hur ditt rum ser ut och vad du har för möbler
 • förstå och använda olika shoppingfraser och ord för kläder i olika dialoger
 • använda tu eller vous beroende på vem man tilltalar
 • fråga efter och beskriva vägen till olika platser i en stad
 • förstå och tillämpa den grammatik vi gått igenom:
  - presens av verben faire och aller
  - vad som händer när de krockar med le och les
  - demonstrativa pronomen ce, cette ces

Förstå och tolka innehållet i talat språk och olika sorters texter - du visar det genom att var muntligt aktiv och svara på frågor när vi läser texter och gör olika sorters hörövningar.  Det skriftliga provet i slutet av arbetsområdet kommer att innehålla både läs- och hörförståelse.

Formulera sig och kommunicera i tal och skrift - Din muntliga förmåga kommer att bedömas framför allt i presentationen av ditt rum och i shoppingdialogen som ni tränar in och spelar upp i gruppen. Din skriftliga förmåga bedöms främst i det skriftliga provet där det kommer att ingå en fri skriftlig uppgift.

Använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd - detta visar du genom att t.ex omformulera dig eller ställa frågor om du inte förstår.

Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang - t.ex. genom att skilja på när man duar eller niar personer man pratar med.

Reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används - detta gör du genom att vara med och diskutera texterna i La Statuette volée.

 

Undervisning - detta kommer vi att arbeta med:

Vi jobbar med Bon voyage 2, textbok och övningsbok. Vi läser och lyssnar på texter. I övningsboken finns olika uppgifter där ni tränar in uttryck och grammatiska moment. Vi tränar också hörförståelse genom att göra olika hörövningar. Ni jobbar ibland enskilt, ibland i par och ibland i mindre grupper.

I serien  La statuette volée kommer du att få lära dig fakta om andra fransktalande länder och områden.

Ni kommer under arbetsområdet  att få göra två större muntliga uppgifter; en presentation av ert rum och en shoppingdialog som ni spelar upp för gruppen.

Ni skriver manus till shoppingdialogen tillsammans och lämnar in till mig innan ni börjar träna in era repliker.

Ni får en läxa/vecka som förhörs i er läxbok.  Den består oftast i att ni skall lära er nya ord och uttryck.
Arbetsområdet avslutas med ett skriftligt prov torsdag v. 42. Provet kommer bestå av läsförståelse, hörförståelse, ord och uttryck,  samt en fri skrivuppgift.

För mer detaljerad  information samt läxor se veckoplanering i gruppbloggen.

 

Utvärdering

Ni utvärderar er arbetsinsats genom att skriva ner era reflektioner efter avslutat arbetsområde. Jag kommer att skriva en framåtsyftande kommentar.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: