👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Statistik år 6 HT 2017

Skapad 2016-08-16 14:00 i Vallonskolan Östhammar
Grundskola 6 Matematik
Vi kommer komma med tabeller, diagram, lägesmått och kombinatorik

Innehåll

Under avsnittet kommer vi jobba med olika tabeller och diagram. Vi kommer göra egna undersökningar. Räkna ut olika lägesmått och jobba med kombinatorik.

Begrepp:

 • Tabeller
 • Tabellhuvud
 • Kolumn
 • Rad
 • Diagram
 • Stapeldiagram
 • Stolpdiagram
 • Cirkeldiagram
 • Linjediagram
 • Lägesmått
 • Medelvärde
 • Median
 • Typvärde
 • Kombinatorik

Du ska kunna:

 • Hämta fakta ur tabeller och tolka olika typer av diagram
 • Rita upp olika diagram, därigenom veta hur de ser ut och när de används
 • Beräkna medelvärde och median samt veta skillnaden mellan dem
 • Bestämma typvärde
 • Räkna med olika kombinationer

Veckoplanering:

v.34

Onsdag: titta på böcker. Olika tabeller och diagram.

Fredag: tolka och förstå tabeller och diagram

v.35

Måndag: egen undersökning

Onsdag: Medelvärde, typvärde och median

Fredag: kombinatorik.

Uppgifter

 • Egen undersökning

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Enkel kombinatorik i konkreta situationer.
  Ma  4-6
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  Ma  4-6
 • Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median samt hur de kan användas i statistiska undersökningar.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Statistik år 6 HT2017

nivå 1
Du kan nästan målen i nivå 2
nivå 2
nivå 3
nivå 4
Läsa av och tolka olika diagram
Metod
Du kan läsa av och tolka diagram på ett i huvudsak fungerande sätt
Du kan läsa av och tolka diagram på ett relativt väl fungerande sätt
Du kan läsa av och tolka diagram på ett väl fungerande sätt
Rita och redovisa fakta i ett diagram
Metod
Du kan rita och redovisa fakta i ett diagram på ett i huvudsak fungerande sätt
Du kan rita och redovisa fakta i ett diagram på ett relativt väl fungerande sätt
Du kan rita och redovisa fakta i ett diagram på ett väl fungerande sätt
Räkna ut medelvärde
Metod
Du kan ställa upp och beräkna medelvärde på ett i huvudsak fungerande sätt
Du kan ställa upp och beräkna medelvärde på ett relativt väl fungerande sätt
Du kan ställa upp och beräkna medelvärde på ett väl fungerande sätt
Räkna ut median och typvärde
Metod
Du kan tala om vilket som är typvärdet och räkna ut och redovisa medianen på ett i huvudsak fungerande sätt
Du kan tala om vilket som är typvärdet och räkna ut och redovisa medianen på ett fungerande sätt
Samla in fakta och göra en frekvenstabell
Metod
Du kan samla in fakta och göra en frekvenstabell.
Kombinatorik
Metod
Du kan räkna ut enkla kombinationer.
Du kan beräkna olika kombinationer.
Du kan med säkerhet beräkna olika kombinationer
Du kan tolka och resonera kring den statistik du har samlat in.
Resonemang
Du kan tolka, redogöra och samtala på ett fungerande sätt kring statistiken och till viss del föra resonemanget framåt.
Du kan tolka, redogöra och samtala på ett ändamålsenligt sätt kring statistiken och föra resonemanget framåt.
Du kan tolka, redogöra och samtala på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kring statistiken. Du kan föra fram och fördjupa resonemanget.
Du kan begreppen
Begrepp
Du kan i huvudsak begreppen.
Du kan använda begreppen på ett fungerande sätt.
Du kan använda och förklara begreppen på ett väl fungerande sätt.
Kommunikation
Du kan förmedla hur du löser en uppgift.
Du kan på ett bra sätt förmedla hur du löser en uppgift.
Du kan på ett tydligt sätt förmedla hur du löser en uppgift.