Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP Matematik åk 3

Skapad 2016-08-16 14:25 i Nyvångskolan F-3 (nedlagd) Lunds för- och grundskolor
Planeringen täcker de arbetsområden i det centrala innehållet som vi har kvar att arbeta med i årskurs 3.
Grundskola 3 Matematik
Planeringen täcker de arbetsområden i det centrala innehållet som vi har kvar att arbeta med i årskurs 3. Genom laborationer, spel, film och appar med mera kommer du att lära dig de olika delarna.

Innehåll

Våra arbetsområden: 

 • MÖNSTER
 • SYMMETRI
 • DE FYRA RÄKNESÄTTEN - skriftliga räknemetoder
 • TIOBASSYSTEMET
 • STATISTIK
 • MATEMATISKA STORHETER - volym, massa, tid, längd
 • SANNOLIKHET
 • SKALA
 • EKVATIONER - LIKHETSTECKNET
 • PROBLEMLÖSNING
 • GEOMETRISKA FORMER - tredimensionella
 • ENKLA BRÅK

 

Volym, massa, geometriska former och enkla bråk är repetitionsområden.

Så här kommer vi att jobba, både enskilt och i grupp:

 • Färdighetsträning
 • Laboration
 • Problemlösning
 • Spel
 • Appar/film
 • ev. läxor
 • Bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 • välja metod
 • resonera
 • kommunicera
 • använda matematiska begrepp
 • formulera och lösa problem 

 

Se bedömningen i matematikmatrisen under fliken Planering/Bedömning.

 

 

 

 

 

 

   

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3
 • Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Konstruktion av geometriska objekt. Skala vid enkel förstoring och förminskning.
  Ma  1-3
 • Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Slumpmässiga händelser i experiment och spel.
  Ma  1-3
 • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
  Ma   3
 • Eleven visar grundläggande kunskaper om tal i bråkform genom att dela upp helheter i olika antal delar samt jämföra och namnge delarna som enkla bråk.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma   3
 • Eleven kan dessutom vid olika slag av undersökningar i välkända situationer avläsa och skapa enkla tabeller och diagram för att sortera och redovisa resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
  Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: