Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott & hälsa åk 1-3 Ds och Lm

Skapad 2016-08-16 14:44 i Delfinskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 1 – 3 Idrott och hälsa
Det är livsviktigt att redan från tidig ålder får en positiv känsla i kropp och knopp. Därför är ett av de allra viktigaste målen under idrottslektionerna att få Dig att uppleva den härliga känslan av rörelseglädje och samhörighet!

Innehåll

Till dig som elev

Arbetsområdet

Rörelser

Du lär dig de grovmotoriska grundformerna som tex springa, hoppa, krypa, åla och klättra genom att ta dig igenom kluriga och spännande hinderbanor. De sammansatta motoriska formerna  tränar du bland annat när vi leker lekar samt provar på olika redskap i idrottshallen. Genom lekar, dans och rörelser till musik kommer du att träna upp din förmåga att röra dig i takt och rytm till musik. Du kommer att få många tillfällen att genom lekar och andra aktiviteter lära dig hur du ska göra för att följa regler. 

I åk 2 och 3 kommer du att få simundervisning. Då får du under lekfulla förhållanden lära dig att balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge. Du kommer också att få prova på att livrädda i vatten när du går i åk 3. 

Hälsa och livsstil

Vi kommer att prata om hur kroppen fungerar och hur den är byggd för rörelse. Vi kommer även att sätta ord på dina upplevelser av lek, hälsa samt olika natur- och utevistelser. Vi kommer att sträva efter att du får en positiv känsla i både kropp och knopp när du idrottar.

Friluftsliv och ute

Du kommer att få lära dig enkla kartors uppbyggnad samt att orientera dig med hjälp av dem i närområdet. Du kommer även att bekanta dig med begrepp som beskriver rumsuppfattning. Vi kommer att leka och röra oss i olika utemiljöer och du kommer att få lära dig om Allemansrättens grunder. 

En röd tråd för de olika arbetsområdena är att du tränar på säkerhet och hänsynstagande i samband med de olika aktiviteterna.

Mål

Målen med arbetet är att du ska lära dig:

 • de motoriska grundformerna, tex springa, hoppa, åla, krypa, hänga och klättra
 • enkla lekar och spel och deras regler
 • att röra dig i takt och rytm 
 • enkla danser
 • att simma i mag- och ryggläge
 • att leka tillsammans med andra och ta hänsyn till dem
 • förstå hur kartor är uppbyggda samt hur de används
 • att sätta ord på dina upplevelser
 • att förstå att kroppen är gjord för rörelse
 • grunderna i Allemansrätten 
 • om olika säkerhetsaspekter i samband med fysisk aktivitet
 • att vara trygg vid vatten vid olika årstider

Arbetssätt

Du kommer att få öva på de motoriska grundformerna genom bland annat olika lekar, spel och redskapsbanor. Du kommer att få röra dig till musik och lära dig olika danser. Du kommer att prova på olika bollekar och bollsporter varvat med olika naturupplevelser. Vi tränar alltid på samarbete och kamratskap i både gemensamma och individuella övningar.

När vi arbetar med kartors uppbyggnad och orientering kommer du att få prova på enklare orienteringsövningar som t ex stjärnorientering, linjeorientering och punktorientering. Du kommer att få orientera dig i idrottshallen, på skolgården och i närmiljön.

Under uteperioderna kommer du att stöta på Ali, Sara och Allemansråttan som lär dig om Allemansrätten - vilka rättigheter och skyldigheter vi har när vi vistas i naturen.

Redovisningsform

Du får dela med dig av det du lär dig på olika sätt, både i grupp och enskilt. I olika sammanhang får du feedback och respons av andra barn i klassen samt vuxna.

Bedömning

Bedömningen sker kontinuerligt på lektionerna och en gång per läsår skrivs omdöme i UNIKUM

Du blir bedömd i hur du utvecklar din förmåga att:

 • delta aktivt i lekar och övningar och hur du anpassar dina rörelser i de olika aktiviteterna
 • hantera olika redskapsövningar ur ett motoriskt perspektiv
 • röra dig i takt till musik.
 • samarbeta med dina klasskamrater på lektionerna samt respektera regler i lekar och övriga aktiviteter.

I simundervisningen bedöms din förmåga att delta i olika aktiviteter i vattnet samt att du behärskar att flyta samt simma i mag- och ryggläge.

Matriser

Idh
Idrott och hälsa Ds och Lm

På väg att nå målet
Har nått målet
Spel och lekar
Du klarar av att leka ett flertal lekar och spel med uppgjorda regler.
Rörelse (motorik)
Du behärskar de motoriska grundformerna och utför dem med god kroppskontroll och balans.
Rörelsemönster (takt och rytm)
Du rör dig i takt till musik i olika sorters lekar och danser.
Allemansrätten
Du förstår Allemansrättens grunder och dess innebörd.
Orientering
Du förstår de vanligaste karttecknen och kan orientera dig i närmiljön med hjälp av en enkelt uppbyggd karta.
Hänsynstagande
Du har en god samarbetsförmåga och visar hänsyn och förståelse till övriga deltagare.
Simning
Du kan flyta och simma kortare sträckor i mag- och ryggläge.
Simning
Du kan simma 200 m varav 50 m ryggsim.
Skador
Du förstår vilka skador som kan hända i samband med fysiska aktiviteter och hur du kan undvika dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: