Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bygga Drömvär(l)den .Uppstartsplanering Ardennern/Lusitanon.

Skapad 2016-08-16 14:54 i Lida Förskola Haninge
Förskola
Bygga drömvär(l)den "En resa som skapar hopp och uppskattning av människans förmågor att lära och agera i solidaritet med allt levande även det som lever i icke-mänsklig mening som natur, återvinningsmaterial och vetenskapliga fenomen."

Innehåll

Sommaruppgiften:

Till barn och föräldrar

På våra förskolor får barnen varje sommar en sommaruppgift.  

Vi har sett att det bidrar till en bra uppstart av terminen och att det synliggör alla barn i gruppen på ett positivt sätt.

Läsåret 2016-2017 fortsätter vi med projektet ”Bygga Drömvär(l)den”.

 

Vi önskar att ni tillsammans med ert barn:

 • använder er fantasi och bygger något av naturmaterial.
 • ta sedan en bild av bygget som ni lämnar tillsammans med berättelsen.
 • ta även med något av naturmaterialet som ni använt i ert bygge till förskolan efter sommaren.

 

Tag med och lämna sommaruppgiften till resp. pedagog/er när vi ses igen efter sommarledigheten

 

Upplägg och det material som vi kommer vi att erbjuda under uppstartsperioden:

Vi kommer att börja uppstartsperioden i våra projektgrupper  utifrån sommaruppgiften.
Utifrån det barnen tar med sig kommer vi utforska, lyssna och observera för att se vad barnen intresserar sig för och hur de samspelar.

Vi kommer att använda oss av:

 • Ljus och skugga
 • Färg
 • Bygg och konstruktion - olika material och tekniker
 • Naturmaterial
 • Fantasi – vara öppna för allas fantasi, värdesätta den och använda den som tillgång i projektet
 • Samarbete – lära av och med varandra för att lära känna varandra
 • Lärplattan-  dokumentera och söka information.

 

 

Syfte:

- Att i ett lugnt tempo ge barnen möjlighet att samspela och samarbeta

- Att lära känna varandra i gruppen

- Att ge barnen möjlighet till att fördjupa sig i redan kända tekniker

- Att reflektera kring det vi gör, ser och upplever.

- Att ge barnen erfarenhet av lärplattans möjligheter för att dokumentera deras arbete

- Att fantasin tar oss till världar fulla med lustfyllt lärande

- Att se hur barnen guidar oss vidare in i projektet med rörelse och kontraster i drömvär(l)den.

 

Mål:

- En grupp där man behandlar varandra med vänskap, respekt och tillit.

- Att barnen ska känna sig trygga i sig själva, med sina kompisar, oss pedagoger och miljön.

- Att barnen utvecklas i kända material- och tekniker.

- Att barnen reflekterar tillsammans och kan samarbeta.

- Att väcka barnens intresse att komma vidare i projektet drömvär(l)den.

 

Värdeord:

 • Trygghet
 • Undersökande
 • Nyfikenhet
 • Glädje
 • Engagemang
 • Lyssnande
 • Samspel
 • Tillit 
 • Ansvar  

 

Hur kan vi använda det barnen har med sig sedan tidigare?

- Reflektera kring och återkoppla tidigare aktiviteter och stationer i projektet och använda sommaruppgiften som verktyg för att komma vidare.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: