Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP år 4 Geografi

Skapad 2016-08-16 14:55 i Ljungskileskolan Uddevalla
Bygger på boken Puls Geografi Sverige, Natur och Kultur
Grundskola 4 Geografi

Arbetet syftar till att introducera eleverna i Sveriges geografi, dvs. hur landet är indelat i olika typer av regioner och hur befolkningen fördelas.

Innehåll

Lgr 11


Kopplingar till läroplan

 • Ge
  Syfte göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
 • Ge  4-6
  Livsmiljöer Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
 • Ge  4-6
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
 • Ge  4-6
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Insamlingar och mätningar av geografiska data från närområdet, till exempel åldersfördelning, trafikflöden och vattenförbrukning.
 • Ge  4-6
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

Arbetets innehåll:

Vi kommer att ha gemensamma genomgångar och diskussioner, se på film, läsa texter i grundboken och arbeta med frågor till texterna som handlar om följande:

 • hur många som bor i Sverige och var de flesta bor
 • varför Sverige räknas som ett rikt land i världen
 • att Sverige är indelat i landsdelar, län, landskap och kommuner
 • vad en tätort är och vad en stad är

Det här ska du kunna:

 • berätta om hur många som bor i Sverige och var de flesta bor
 • berätta om varför Sverige räknas som ett rikt land i världen
 • veta att Sverige är indelat i landsdelar, län, landskap och kommuner
 • kunna förklara vad en tätort är och vad en stad är
 • Veta hur Sveriges natur ser ut och varför.
 • Kunna använda kartbok
 • Veta vår plats i universum och hur jorden bildades.

Detta kommer att bedömas:

 • din förmåga att använda kartboken för att hitta och återge viktiga namn
 • din förmåga att tolka kartor för att göra geografiska jämförelser mellan olika platser
 • din förmåga att göra jämförelser av olika platser i närområdet och i Sverige
 • hur du använder dig av geografiska begrepp i samtal och skrift om geografi
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: