Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fröken Europa

Skapad 2016-08-16 14:58 i Njupkärrs skola Tyresö
Vi kommer att läsa boken "Fröken Europa" tillsammans.
Grundskola 6 Svenska
...

Innehåll

1. Namn på arbetsområde eller tema

Vi ska arbeta med boken "Fröken Europa"

2. Förankring i läroplanen och kursplanens syftestext

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts.

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

3. Innehåll i undervisningen - centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
 • Sv  4-6
  Tala, lyssna och samtala Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
 • Sv  4-6
  Språkbruk Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

4. Arbetssätt

Vi kommer att gå igenom ett antal kapitel i veckan. Vi går igenom ords och begrepps betydelse och former. Varje vecka får du svara skriftligt på frågor på texten du läst. Vi gör också olika övningar med de ord och begrepp som vi gått igenom. Vi diskuterar textens innehåll i gruppen.

Du kommer att få som läxa att läsa vissa kapitel eller svara på frågor hemma.

5. Bedömning

Vi kommer att bedöma:

 • hur du gör för att förstå de texter vi arbetar med (vilka strategier du använder)
 • om du kan framföra egna tankar och åsikter om texterna,
 • hur du läser (avseende flyt, uttal och betoning)
 • hur du kan använda de ord och begrepp som vi arbetat med

6. Kunskapskrav

Kopplingar till läroplan

 • Sv  E 6
  Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
 • Sv  E 6
  Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
 • Sv  E 6
  Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
 • Sv  E 6
  Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: