Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

IDH "Kondition och uthållighetsträning" HT 2016

Skapad 2016-08-16 15:31 i Gammal Trelleborg
Grundskola 7 – 9 Idrott och hälsa

På idrottslektionerna kommer vi träna konditionsträning och uthållighet utifrån olika metoder för att ge dig inspiration till och förtrogenhet med olika träningsformer (Intervallträning, distans och fartlekar)

Innehåll

Syfte

Fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil är grundläggande för människors välbefinnande. Att ha färdigheter i och kunskaper om idrott och hälsa är en tillgång för både individen och samhället. Undervisningen ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intressen för att vara fysiskt aktiva. De ska även få kunskap om kroppen och träningens inverkan på hälsan.

Detta ska vi arbeta med/Centralt innehåll

.Du ska planera, genomföra och utvärdera ett program för kondition och uthållighetsträning. Programmet ska vara anpassat för dig.

Detta kommer vi att bedöma

Se matris

Kopplingar till läroplanen

 • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Styrketräning, konditionsträning, rörlighetsträning och mental träning. Hur dessa aktiviteter påverkar rörelseförmågan och hälsan.
  Idh  7-9
 • Att sätta upp mål för fysiska aktiviteter, till exempel förbättring av konditionen.
  Idh  7-9
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser och effekter av olika fysiska aktiviteter och träningsformer.
  Idh  7-9
 • Olika definitioner av hälsa, samband mellan rörelse, kost och hälsa och sambandet mellan beroendeframkallande medel och ohälsa.
  Idh  7-9

Matriser

Idh
Matris idrott och hälsa åk 7-9

Rubrik 1

F
E
C
A
Rörelse
Du kan delta i undervisningen som omfattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar dina rörelser till viss del till aktiviteten och sammanhanget
Du kan delta i undervisningen som omfattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar dina rörelser relativt väl till aktiviteten och sammanhanget
Du kan delta i undervisningen som omfattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar dina rörelser väl till aktiviteten och sammanhanget
Planering av fysisk aktivitet
Du kan på ett i huvudsak fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning.
Du kan på ett relativt väl fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning
Du kan på ett väl fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning
Utvärdering av fysiska aktiviteter och andra hälobringande faktorer
Du kan utvärdera aktiviteter genom att samtala om egna upplevelser och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan
Du kan utvärdera aktiviteter genom att samtala om egna upplevelser och föra utvecklande och relativt väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan
Du kan utvärdera aktiviteter genom att samtala om egna upplevelser och föra välutvecklande och väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan
Skador
Du kan på ett i huvudsak fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge enkla beskrivningar av risker som är förknippade med aktiviteten
Du kan på ett relativt väl fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge utvecklande beskrivningar av risker som är förknippade med aktiviteten
Du kan på ett väl fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge välutvecklande beskrivningar av risker som är förknippade med aktiviteten
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: