Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vårt samhälle år 5

Skapad 2016-08-16 15:49 i Lerbäckskolan 4-6 (nedlagd) Lunds för- och grundskolor
Vi arbetar med temalådan vårt samhälle.
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap

Vad är viktigt i vårt samhälle? Vilka institutioner bör finnas där . Varför betalar vi skatt? Vad är demokrati? Detta är frågor som vi kommer att arbeta med i detta temat.

Innehåll

Elevens mål

Jag ska kunna:

 • berätta vad en demokrati är 
 • berätta hur demokratiska beslut fattas
 • beskriva vad som är viktigt i ett samhälle
 • berätta om vad en sluten och en öppen omröstning är
 • berätta varför man betalar skatt och vad skattepengarna går till
 • visa hur pengar kan cirkulera i ett samhälle
 • samarbeta med andra
 • uttrycka min egen åsikt

Kopplingar till läroplan

 • Sh
  Syfte reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
 • Sh
  Syfte analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
 • Sh
  Syfte analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,

Arbetets innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Sh  4-6
  Samhällsresurser och fördelning Privatekonomi och relationen mellan arbete, inkomst och konsumtion.
 • Sh  4-6
  Samhällsresurser och fördelning Det offentligas ekonomi. Vad skatter är och vad kommuner, landsting och stat använder skattepengarna till.
 • Sh  4-6
  Beslutsfattande och politiska idéer Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.

Arbetssätt

Vi kommer att arbeta med temalådan vårt samhälle. xNi ska bygga upp ett fiktivt samhälle tillsammans i klassen. Ni ska öva på samarbete i grupp och problemlösning. NI ska uttrycka era åsikter i olika frågor under arbetets gång. Vi kommer att göra studiebesök på ett par kommunala inrättningar samt få "yrkesattacker" av syv. Vi kommer att arbeta med begrepp som rör arbetsområdet. Vi kommer att diskutera, göra praktiska övningar och avsluta med ett skriftligt prov på arbetsområdet.

Bedömning

Eleven kommer under arbetsområdets gång samt efteråt att bedömas angående:

- ska på ett grundläggande sätt kunna förklara hur ett samhälle är uppbyggt.

- ska ha förståelse för vilken betydelse människor och arbetsliv har för sitt samhälle, samt hur man själv kan bidra. 

- ska på ett grundläggande sätt förklara innebörden i ordet demokrati. 

Kopplingar till läroplan

 • Sh  E 6
  Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
 • Sh  E 6
  Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom olika samhällsstrukturer.
 • Sh  E 6
  I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Sh  E 6
  Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.
 • Sh  E 6
  Eleven har grundläggande kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra enkla resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.

Matriser

Sh
Samhällskunskap år 5 - Vårt samhälle

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Samhällets uppbyggnad, familjen
Kan enkelt berätta hur ett samhälle är uppbyggt
Kan berätta hur ett samhälle är uppbyggt och ge tydliga exempel
Kan tydligt berätta och jämföra hur samhällen är uppbyggda och ge exempel
Samhällen förändras
Du kan på ett enkelt sätt resonera om hur människan påverkar samhället
Du kan på ett utvecklat sätt resonera om hur människan påverkar samhället
Du kan på ett enkelt väl utvecklat och nyanserat resonera om hur människan påverkar samhället
Samhället samverkar
Du kan göra enkla jämförelser mellan olika funktioner i samhället. Du deltar i diskussioner och håller dig till ämnet.
Kan göra jämförelser mellan olika funktioner i samhället och se vilka som är viktiga och mindre viktiga. Använder argument som passar in i diskussionerna
Gör jämförelser mellan olika funktioner i samhället och kommer med välgrundade argument. Kan se att det finns olika intressen i ett samhälle och förstå deras syn.
Demokrati
Du har baskunskaper om vad demokrati är och hur man fattar beslut. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur demokratiska regler hänger ihop med hur beslut fattas i din vardag.
Du har goda kunskaper om vad demokrati är och hur man fattar beslut. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur demokratiska regler hänger ihop med hur beslut fattas i din vardag.
Du har mycket goda kunskaper om vad demokrati är och hur man fattar beslut. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur demokratiska regler hänger ihop med hur beslut fattas i din vardag.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: