Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott & Hälsa åk.2, Els HT-16

Skapad 2016-08-16 15:53 i Eldsbergaskolan Halmstad
Grundskola 2 Idrott och hälsa
...

Innehåll

Syfte

Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva och vistas i naturen. Genom undervisningen ska eleven få möta många olika slags aktiviteter. Undervisningen ska även sträva efter att eleven utvecklar sin samarbetsförmåga och respekt för andra. Undervisningen ska skapa förutsättningar för att alla elever ska utveckla en god kroppsuppfattning och tilltro till sin fysiska förmåga. Genom undervisningen ska eleven utveckla förmågan att vistas i utemiljöer och i naturen under olika årstider samt bidra till att eleven utvecklar kunskaper om risker och säkerhetsfaktorer i samband med fysiska aktiviteter.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Idh  1-3
  Rörelse Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
 • Idh  1-3
  Rörelse Enkla lekar och danser och deras regler.
 • Idh  1-3
  Rörelse Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
 • Idh  1-3
  Rörelse Lekar och rörelser i vatten. Att balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge.
 • Idh  1-3
  Hälsa och livsstil Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.
 • Idh  1-3
  Friluftsliv och utevistelse Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning.
 • Idh  1-3
  Friluftsliv och utevistelse Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.
 • Idh  1-3
  Friluftsliv och utevistelse Allemansrättens grunder.
 • Idh  1-3
  Friluftsliv och utevistelse Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.

Undervisning

Under läsåret kommer vi att arbeta med de motoriska grundformerna genom olika rörelseaktiviteter, samarbetslekar, bollspel, rörelse till musik, gymnastik/redskapsövningar och hinderbanor. Vi kommer att vara utomhus under olika årstider och prova på olika aktiviteter. Vi kommer träna med enkla kartor i närmiljön. Vi pratar om grunderna i allemansrätten (framförallt i år 3). Vi lägger vikt vid att barnen ska lära känna sin kropp och jobba upp sin kroppskontroll. Inom idrotten är det centralt att man kan fungera i grupp vilket gör att samarbete är en mycket viktig del inom idrotten. Vi tränar också på att följa och förstå regler samt orka röra sig en längre stund utan att bli för trötta. Vi lägger även vikt vid att samtala om olika ord, begrepp och upplevelser inom idrott och hälsa. Vi jobbar med att skapa rutiner i idrottshallen för att undervisningen ska bli en rolig och effektiv stund för alla. Målet är att alla ska vara med oavsett aktivitet och alltid göra sitt bästa utifrån sina egna förutsättningar. År 3 kommer någon gång under läsåret att få möjlighet att prova sina vattenvanor. Icke simkunniga elever i år 3 erbjuds plats i simskola om de så önskar.

Kunskapskrav

• leker enklare lekar och rör sig till musik. 
• behärskar olika motoriska grundformer, såsom rulla, åla, stödja och krypa. 
• deltar i laglekar/aktiviteter och samarbetar. 
• deltar i samtal och sätter ord på sina upplevelser. 
• deltar i vattenlekar som tränar att flyta och balansera vilket ska leda till simning i mag- och ryggläge(år 3) 
• deltar i uteaktiviteter under olika årstider och känner till allemansrättens grunder. 
• kan orientera sig efter enkla kartor i klassrummet(år 1) och på skolgården (år2-3). 
- visa hänsynstagande och säkerhetstänk i olika aktiviteter och lag spel

Bedömning

• Förmågan att delta i lekar, spel och idrotter. 
• Förmåga att röra dig till musik och i dans. 
• Förmåga att utföra motoriska grundformer i olika miljöer. 
• Förmågan att samarbeta i laglekar och aktiviteter och följa dess regler. 
- Förmågan till hänsynstagande och säkerhet i samband med lekar, spel och utevistelser.
• Förmågan att samtala om upplevelser av fysisk aktivitet. 
• Förmågan att leka och röra sig i vatten (år 3). 
• Förmågan att genomföra olika aktiviteter i natur- och utemiljö med anpassning till allemansrätten. 
• Förmågan att orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: