Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild åk 2

Skapad 2016-08-16 16:12 i Kompassenskolan Öckerö
Pedagogisk planering för ämnet bild för åk 2 under läsåret 16-17
Grundskola 2 Bild

Vi möts av olika former av bilder varje dag. Vissa finns där för att underhålla och andra har skapats för att påverka oss. I bildämnet får du som elev möjlighet att utveckla olika bildförmågor som att kommunicera med bilder för att uttrycka budskap/tankar. Du får också skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material genom att prova dig fram och experimentera.

 

Bilder har stor betydelse för människors sätt att tänka, lära och uppleva sig själva och omvärlden. Vi omges ständigt av bilder som har till syfte att informera, övertala, underhålla och ge oss estetiska och känslomässiga upplevelser. Kunskaper om bilder och bildkommunikation är betydelsefulla för att kunna uttrycka egna åsikter och delta aktivt i samhällslivet. Genom att arbeta med olika typer av bilder kan människor utveckla sin kreativitet och bildskapande förmåga.

Innehåll

Dina mål och det du kommer att arbeta med:

I ämnet bild kommer du att arbeta med och utveckla din förmåga i att:

 •  framställa berättande bilder, teckning, måleri, modellering och konstruktion med olika verktyyg och material
 • utveckla kunskaper om hur bilder skapas med olika metoder och material
 • utveckla din kreativitet och ditt intresse för att skapa
 • kunna använda bilder för att kommunicera budskap
 • fotografera och överföra bilder och filmer

 

Kopplingar till läroplan

 • Bl
  Syfte kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
 • Bl  1-3
  Bildframställning Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
 • Bl  1-3
  Bildframställning Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
 • Bl  1-3
  Bildframställning Fotografering och överföring av bilder med hjälp av datorprogram.
 • Bl  1-3
  Redskap för bildframställning Några verktyg för teckning, måleri, modellering, konstruktioner och fotografering och hur dessa benämns.
 • Bl  1-3
  Bildanalys Informativa bilder, till exempel läroboksbilder och hur de är utformade och fungerar.

Vi kommer att bedöma:

Du visar vad du lärt dig genom:

 • ett aktivt deltagande, både i praktiska uppgifter och i diskussioner.
 • att själv framställa bilder/arbeten 
 • att visa på förmåga att använda olika tekniker
 • att färdigställa dina arbeten

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: