Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Erebos

Skapad 2016-08-16 16:33 i Apalbyskolan Västerås Stad
Vi kommer att läsa U.Poznanskis Erebos.
Grundskola 9 Svenska som andraspråk Svenska

Vi ska under v 35-43 läsa och diskutera boken Erebos av U. Poznanski. 

Innehåll

Undervisningens innehåll

Under vecka 35-43 kommer vi att arbeta med Erebos, skriven av U. Poznanski. (Parallellt med annat arbete). I samband med att vi läser boken kommer vi under lektionstid att diskutera muntligt, samt skriva läslogg.

I början diskuterar vi i grupp efter varje kapitel, sedan kommer ni också att skriva läslogg, dvs skriva en sammanfattning av det avsnitt ni läst. Läsloggen ska även visa dina egna reflektioner kring det du läst. Läsloggen ska lämnas in i slutet av arbetsområdet och kommer att ingå i bedömningen. 

Arbetet kommer sedan att avslutas med att ni skriver en sammanfattning/analys av boken.

LÄSSCHEMA OCH UPPGIFTER

Det är viktigt att ni håller er till lässchemat så att ni har läst det ni ska varje vecka. Detta för att alla ska kunna delta i diskussionerna. Ni kommer att få uppgifter varje vecka på er lärlogg här på Unikum, så håll utkik där! Lässchemat består i att dels läsa hemma och dels i skolan. Vi förväntar oss att ni läser ca 60 sidor på en vecka. Vi kommer att läsa både i skolan och hemma, så det är jätteviktigt att boken är med varje gång vi har svensklektion, dvs tis, ons, tors!!! Nedan kan du se när vi kommer att diskutera de olika delarna. Lycka till med läsningen! Hoppas att ni kommer att gilla boken! 

Tisdag v 36 (13/9) s. 4-60 (kap 1-5)

Tisdag v 37 (20/9) s. 61-118 (kap 6-9)

Tisdag v 38 (27/9) s. 119-188 (kap 10-13)

Tisdag v 39 (4/10) s. 189-243 (kap 14-18)

Tisdag v 40 (11/10) s. 244-300 (kap 19-23)

Tisdag v 41 s. 301-362 (kap 24-29)

V 42 PRAO

Tisdag v 43 (25/10) s. 363-422 (kap 30-bokens slut)

Onsdag-torsdag v 43 (27-27/10) Examinerande uppgift kring boken.

 

Arbete och bedömning

Din förmåga att...

 • läsa och förstå
 • analysera och reflektera över läst text
 • formulera dina reflektioner både muntligt och i skriftlig läslogg

 

 

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att...

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
 • Sv  7-9
  Tala, lyssna och samtala Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
 • Sv  7-9
  Berättande texter och sakprosatexter Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
 • Sv  7-9
  Berättande texter och sakprosatexter Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.

Matriser

Sv SvA
Skönlitteratur - Erebos

E
C
A
LÄSA OCH FÖRSTÅ
Du har ganska bra läsförståelse när du läser olika texter. Du gör enkla sammanfattningar av innehållet och beskriver på ett ganska bra sätt när och varför saker händer.
Du har bra läsförståelse när du läser olika texter. Du gör utvecklade sammanfattningar av innehållet och beskriver på ett bra sätt när och varför saker händer.
Du har mycket bra läsförståelse när du läser olika texter. Du gör utvecklade sammanfattningar av innehållet och beskriver på ett mycket bra sätt när och varför saker händer.
ANALYSERA
Du kan förstå och diskutera tydliga budskap i olika verk på ett enkelt sätt. Du gör det med hjälp av vad du själv varit med om och med hjälp av frågor om livet och omvärlden.
Du kan förstå och diskutera budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk på ett utvecklat sätt. Du gör det med hjälp av vad du själv varit med om och med hjälp av frågor om livet och omvärlden.
Du kan förstå och diskutera dolda budskap i olika verk på ett välutvecklat sätt. Du gör det med hjälp av vad du själv varit med om och med hjälp av frågor om livet och omvärlden.
SKRIVA/HANTERA SPRÅKET
Du kan skriva olika typer av texter med ett ganska varierat språk och du binder ihop texten på ett enkelt sätt. Du anpassar språket till den typ av text du skriver och använder regler för hur man skriver på ett ganska bra sätt.
Du kan skriva olika typer av texter med ett varierat språk och du binder ihop texten på ett utvecklat sätt. Du anpassar språket till den typ av text du skriver och använder regler för hur man skriver på ett bra sätt.
Du kan skriva olika typer av texter med ett mycket varierat språk och du binder ihop texten på ett utvecklat sätt. Du anpassar språket till den typ av text du skriver och använder regler för hur man skriver på ett mycket bra sätt.
SAMTALA/DISKUTERA
Du kan ställa frågor och säga vad du tycker om olika saker så att samtalet och diskussionen fortsätter på ett ganska bra sätt. Du motiverar dina åsikter på ett ganska bra sätt.
Du kan ställa frågor och säga vad du tycker om olika saker så att samtalet och diskussionen fortsätter på ett bra sätt. Du motiverar dina åsikter på ett bra sätt.
Du kan ställa olika frågor och säga vad du tycker om olika saker så att samtalet och diskusskionen fortsätter på ett mycket bra sätt. Du motiverar dina åsikter på ett mycket bra sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: