Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Junibackens planering av kärnverksamhet ht 16/ vt17

Skapad 2016-08-16 17:56 i Surte förskola Ale
Planering och uppföljning av kärnverksamhet samt prioriterade utvecklingsområden vid Surte och Nordgärdets förskolor.
Förskola
Utifrån Lpfö98 rev 2010 arbetar avdelningen på följande sätt när det gäller barnsyn, kunskapssyn, organisation och lärmiljö inom nedanstående områden.

Innehåll

 

Normer och värden

Beskriv ert arbete: 

Använd er av Läroplanens skrivning, kap Normer och Värden 
och beskriv kort hur ni kommer arbeta med att stödja barnens utveckling


Nyckelord: Öppenhet, respekt, solidaritet, ansvar, hänsyn, demokrati, samspel, lika värde

 

Vi vill att alla barnen ska få en bra start på dagen, och att det ska vara lugn och ro vi lämning och hämtning.

Visa respekt genom att lyssna och hjälpa varandra. Vi vill att alla ska kunna leka både i stor och liten grupp och detta jobbar vi just nu med, med både styrda och spontana lekar.

Vid många tillfällen varje dag pratar vi om: Hur är man en bra kompis? Hur hjälper vi varandra? Vi pratar och diskuterar med barnen om känslor.

Pratar med alla barnen om våra regler/rutiner på Junibacken. Våra rutiner, te x att man plockar undan efter sig när man är klar med ett material eller i ett rum. 

 

Utveckling och lärande

Beskriv ert arbete:

Använd er av Läroplanens skrivning, kap Utveckling och Lärande
och beskriv kort hur ni kommer arbeta med att stödja barnens utveckling


Nyckelord: Öppen, innehållsrik och inbjudande miljö, kreativitet och lustfyllt lärande, utforskande, nyfikenhet, intresse, erfarenheter, behov och åsikter 

Barn lär, leker och utvecklas tillsammans med varandra. Vi ser hela dagen som lärande. Vi vill ge dem tid, utrymme och olika material och miljöer. Vi pedagoger måste ta tillvara tillfällen som ges, det barnen visar intresse och nyfikenhet i det vill vi utforska och vara medforskare i. Viktigt att lyssna och ta till vara på vad barnen säger och visar intresse för. Vi vill skapa möjligheter där både barn och pedagoger kan utforska och lära oss nya saker. Tillsammans med barnen tar vi reda på mer kring t.ex. kopparödlan vi hittade på väg till skogen. Vi vill ta vara på dagens rutiner, använda oss av mindre grupper, bl.a. vid måltider, aktivitetstavlan och läsgrupper. Där skapas det bra möjligheter till lärprocesser, behöver vara med en pedagog. 

Aktivitetstavlan, ger möjlighet att prova på nya saker.

Att vi är med och är delaktiga i det barnen vill göra, ge det utrymme, material och inspiration som de behöver. Ta tillvara på barnens olika kompetenser, alla är bra på något. Vad har vi för material och hur är vår miljö. viktigt att se vad barnen har för intresse och anpassa miljö och material till det. 

 

Barns inflytande

Beskriv ert arbete:

Använd er av Läroplanens skrivning, kap Barns Inflytande
och beskriv kort hur ni kommer arbeta med att stödja barnens utveckling


Nyckelord: Uttrycka tankar och åsikter, ansvar, demokratiska principer, reellt inflytande, rättigheter och skyldigheter

Björnarna får bestämma tillsammans med en kompis till vilken skog vi ska gå.

Vi vill prova att använda vår aktivitetstavla på ett annat sätt: Barnen ska varje måndag fm få välja rum själva.

Genom att vara lyhörda till det barnen är intresserade och nyfikna på kan vi vidareutveckla och inspirera till mer och fortsatt intresse för det barnen sagt.

Förskola och hem

Beskriv ert arbete:

Använd er av Läroplanens skrivning, kap Förskola och Hem
och beskriv kort hur ni kommer arbeta 


Nyckelord: nära förtroendefullt samarbete, möjligheter att påverka, delaktighet

Föräldramöte, drop-in, tamburkontakt, unikum, utvecklingssamtal, en dag på förskolan, skolråd.

Prioriterade områden

Beskriv ert arbete med årets utvecklingsområden.

Nyckelord: Utvärdering/Pedagogiskt Bokslut, kartläggning av grupp och Likabehandlingsplan

Trygghetsrunda och intervjuer med barnen

 

 

 

 Uppföljning

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: