Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Programmering

Skapad 2016-08-16 17:58 i Testskolan Öckerö Öckerö
Grundskola F – 9 Teknik Bild Musik Svenska Slöjd Matematik

Innehåll

Det här ska vi lära oss...

Uppgifter

 • Programmering

 • Programmering

 • Se filmen om programmering

 • Programmering

 • Egen uppgift

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk

Matriser

Sv Ma Tk Mu Sl Bl
Bedömningsmatris enligt kunskapskraven för Teknik, Brattebergsskolan åk 7-9

FÖRMÅGAN ATT:

 • Tk   identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
F-nivå
E-nivå
D-nivå
C-nivå
B-nivå
A-nivå
Når inte kunskaps- kraven
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen.
Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen
Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen

FÖRMÅGAN ATT:

 • Tk   identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
F-nivå
E-nivå
D-nivå
C-nivå
B-nivå
A-nivå
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva möjliga idéer till lösningar, samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar, samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller.
Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar, samt utforma välutvecklade och genomarbetade fysiska eller digitala modeller.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: