Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska år 4-6

Skapad 2016-08-16 18:56 i Ekbergaskolan Västerås Stad
Stöd för mål och bedömning kring de förmågor som eleven ska utveckla inom ämnet svenska.
Grundskola 4 – 6 Svenska
Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker.

Innehåll

Mål

Läsa och skriva

 • Du ska kunna läsa för åldern anpassad skönlitteratur och återberätta innehållet, kunna läsa en förberedd text inför en elevgrupp samt söka fakta i egna läroböcker.
 • Du ska kunna skriva olika texter (t ex berättelse, beskrivande, argumenterande, artiklar) med ett begripligt och varierande innehåll, kunna stava vanliga förekommande ord samt kunna använda de vanligaste skiljetecknen.

Tala och lyssna

 • Du ska kunna redovisa arbeten inför klassen samt kunna lyssna på kamraternas redovisningar. Du ska också kunna säga din mening och lyssna på och respektera det dina kamrater säger.

Informationssökning och källkritik

 • Du ska kunna söka, välja ut och sammanställa information från olika källor och förstå informationens användbarhet.

Undervisning

 • Litteraturläsning
 • Samtal om och reflektion över lästa böcker
 • Språkövningar (stavning och grammatik)
 • Skrivning av olika texter
 • Läsförståelse
 • Ordkunskap
 • Muntlig framställning
 • Källkritik

Matriser

Sv
Svenska 4-6

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Läsa
Jag läser med flyt.
Jag läser med gott flyt och pausar vid kommatecken och punkt.
Jag läser med mycket gott flyt och med god intonation.
Läsförståelse
Jag kan läsa och återberätta i stora drag innehållet i en text och har en grundläggande läsförståelse.
Jag kan läsa mellan raderna, börjar fundera kring en text och har en god läsförståelse.
Jag tolkar, tänker, tycker till och kommer fram till olika slutsatser kring olika typer av texter och har en mycket god läsförståelse.
Skriva
Jag kan med visst stöd skriva olika slags texter som andra förstår. Jag använder mig av i huvudsak rätt meningsbyggnad och varierar mig lite i mitt sätt att skriva.
Jag kan skriva olika slags texter med ett relativt tydligt innehåll. Jag använder mig av rätt meningsbyggnad och varierar mig i mitt sätt att skriva.
Jag kan skriva olika slags texter med ett tydligt innehåll. Jag använder rätt meningsbyggnad och har en god språklig variation.
Textbearbetning
Jag kan ge enkla omdömen om texters innehåll och utifrån respons ändra mina texter mot ökad tydlighet.
Jag kan ge utvecklande omdömen om texters innehåll och utifrån respons ändra mina texter mot ökad tydlighet på ett fungerande sätt.
Jag kan ge väl utvecklande omdömen om texters innehåll och utifrån respons ändra mina texter mot ökad tydlighet på ett väl fungerande sätt.
Faktatext
Min text innehåller enkla beskrivningar, några få egna formuleringar och sparsamt användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Min text innehåller utvecklande/tydliga beskrivningar, egna formuleringar och relativt god användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Min text innehåller väl utvecklande/innehållsrika beskrivningar, egna formuleringar och god användning av ämnesspecifika ord och begrepp.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Tala/samtala
Jag kan beskriva olika saker så andra förstår vad jag menar och jag kan lyssna på vad andra säger. Jag kan genomföra enkla muntliga redogörelser med viss anpassning till sitt syfte.
Jag kan berätta på olika sätt beroende på vilken situation det är och på vilka som lyssnar. Jag kan genomföra utvecklande muntliga redogörelser med en relativt god anpassning till sitt syfte.
Jag tänker och diskuterar kring vad andra tycker och tänker. Jag ser likheter och skillnader på mina och andras åsikter. Jag kan genomföra väl utvecklande muntliga redogörelser med god anpassning till sitt syfte.
Informationssökning och källkritik
Jag kan med visst stöd söka, välja ut och sammanställa information från någon källa. Jag kan föra ett enkelt resonemang om informationens användbarhet.
Jag kan söka, välja ut och sammanställa information från olika källor. Jag kan föra ett utvecklat resonemang om informationens användbarhet.
Jag kan söka, välja ut och sammanställa information från olika källor. Jag kan föra ett väl utvecklat resonemang om informationens användbarhet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: