Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsa åk 3

Skapad 2016-08-16 19:53 i Surteskolan Ale
Grundskola 3 Svenska som andraspråk Svenska
Under läsåret 2016/17 kommer vi jobba med följande i momentet skriva, som är en del i ämnet svenska.

Innehåll

Syfte

Undervisningen skall bidra till att stärka elevernas medvetenhet om och tilltro till den egna språkliga och kommunikativa förmågan. Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. I mötet med olika typer av texter skall eleverna ges möjlighet att utveckla sitt språk. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker.

Vi ska träna kunskaperna kring

Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts. Undervisningen skall stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva.

 

Förmågor som ska utvecklas är att

 • formulera sig och kommunicera i tal
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer
 • söka information från olika källor och värdera dessa.

 

Mål som ska uppnås

 • Kan hitta på egna ord som alla börjar på samma ljud.

 • Kan läsa de flesta vanliga ord snabbt och direkt.

 • Hinner med att läsa textremsorna på TV.

 • Kan läsa skönlitterära texter för barn med flyt.

 • Att du kan hitta på egna ord som alla börjar på samma ljud.

 • Att du kan läsa de flesta vanliga ord snabbt och direkt.

 • Att du hinner med att läsa textremsorna på TV.

 • Att du kan använda de 4 lässtrategierna när du läser en text.

 • Att du kan berätta om innehållet i texten muntligt.

 • Kan använda de 4 olika lässtrategierna när du läser en skönlitterär text.
 • Att du kan berätta något om innehållet i texten skriftligt.

 • Att du kan resonera om budskapet i texten och koppla det du läst till

 • Kan berätta om innehållet i texten muntligt.

 • Kan berätta något om innehållet i texten skriftligt.

 • Kan resonera om budskapet i texten och koppla det du egna erfarenheter läst till egna erfarenheter.

 

Vi ska träna kunskaperna kring

Läsa

 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
 Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken.

 

Tala, lyssna och samtala

 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder och andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.

Så här ska vi träna kunskaperna

 • Läsning av skönlitterära texter/böcker.
 • Arbeta med de 4 lässtrategierna-
 • Återberätta texter muntligt och skriftligt.

 • Samtala och resonera om texters budskap, innehåll och koppla det till egna erfarenheter.

Detta ska bedömas

 • Att du kan hitta på egna ord som alla börjar på samma ljud. 

 • Att du kan läsa de flesta vanliga ord snabbt och direkt. 

 • Att du hinner med att läsa textremsorna på TV. 

 • Att du kan använda de 4 lässtrategierna när du läser en text. 

 • Att du kan berätta om innehållet i texten muntligt. 

 • Att du kan berätta något om innehållet i texten skriftligt. 

 • Att du kan resonera om budskapet i texten och koppla det du läst till 
egna erfarenheter.
 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet.
  Sv  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: