Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Decimaltal åk 6

Skapad 2016-08-16 21:39 i Backa skola Tanum
Vi ska i det här arbetsområdet arbeta med decimaltal. Du ska kunna förstå vad som menas med ett decimaltal, storleksordna decimaltal, multiplicera och dividera decimaltal med 10, 100 och 1 000.
Grundskola 6 Matematik
Vi kommer att arbeta med decimaltal. Vi kommer börja med repetition av tiondelar och hundradelar. Sedan kommer vi att introducera tusendelar. Vi kommer att lära oss att multiplicera och dividera decimaltal med 10, 100 och 1 000. Vi kommer även att lösa uppgifter med kort division.

Innehåll

Mål – Syfte, centralt innehåll och konkretiserade mål

När du har arbetat med det här kapitlet skall du kunna:

* förstå vad som menas med ett decimaltal
* storleksordna decimaltal
* multiplicera och dividera med 10, 100 och 1000
* räkna med överslagsräkning
* räkna med kort division
* avgöra om dina uträkningar är rimliga

Bedömning – Vad som skall bedömas och hur det går till. Kopplade kunskapskrav

Det här kommer att bedömas:

- din förmåga att planera och genomföra dina studier
- din förmåga att välja lämpligt sätt att lösa problem
- din förmåga att tala om hur du har tänkt (i tal, skrift och handling) när det gäller att lösa matematiska problem

Arbetsområdet kommer att innehålla diagostiska tester och i slutet av arbetsomådet kommer det ett prov för att se hur mycket vi ahr lärt oss.

Undervisning – Genomförande och tidsplan

Undervisningen i det här området kommer att pågå i fyra veckor.
Vi kommer att ha gemensamma genomgångar av de olika avsnitten, träna praktisk matematik där vi använder decimaltal, enskilda genomgångar vid behov och arbeta enskilt med de uppställda målen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6

Matriser

Ma
Matematikmatris för åk 6

På väg mot målen
Når målen
Når målen väl
Når målen mycket väl
Problemlösning
formulera och lösa problem, värdera strategier och metoder.
Eleven kan med stöd lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär.
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär.
Problemlösning
formulera och lösa problem, värdera strategier och metoder.
Eleven kan med stöd beskriva tillvägagångsätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underrbyggda resonemang om resultatets rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven beskriver tillvägagångsätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underrbyggda resonemang om resultatets rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven beskriver tillvägagångsätt på ett relativt väl fungerande sätt och för väl utvecklande och relativt väl underrbyggda resonemang om resultatets rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge något förslag på alternativa tillvägagångssätt.
Eleven beskriver tillvägagångsätt på ett väl fungerande sätt och för väl utvecklande och väl underrbyggda resonemang om resultatets rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.
Begrepp
använda och analysera matematiska begrepp.
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det med stöd genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Begrepp
använda och analysera matematiska begrepp.
Eleven kan även med stöd beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Metoder
Välja och använda metoder.
Eleven kan med stöd välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredsställande resultat.
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredsställande resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
Kommunikation
Använda matematiska uttrycksformer, samtala, argumentera och redogöra för samt föra och följa matematiska resonemang.
Eleven kan med stöd redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till sammanhanget.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till sammanhanget.
Kommunikation
Använda matematiska uttrycksformer, samtala, argumentera och redogöra för samt föra och följa matematiska resonemang.
I redovisningar och samtal kan eleven med stöd föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: