Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mellankrigstiden och andra världskriget

Skapad 2016-08-16 21:52 i Söndrumsskolan Halmstad
Ett arbetsområde som behandlar tiden från 1919 fram till Andra världskrigets slut.
Grundskola 9 Historia

“I krig finns inga segrare utan alla är förlorare, vilken sida som än tillskriver sig segern.” av Neville Chamberlain I det här arbetsområdet ska vi titta närmare på mellankrigstiden och andra världskriget, dess orsaker, förlopp och följder.

Innehåll

Mål att sträva mot:

 • Förvärvar ett historiemedvetande, som underlättar tolkningen av händelser och skeenden i nutiden och skapar en beredskap inför framtiden
 • Tillägnar sig kunskaper om betydelsefulla historiska gestalter, händelser och epoker
 • Utvecklar förmåga att se konsekvenser av sina och andras ställningstaganden och handlingar
 • Utvecklar respekt för andra människors ställningstaganden men uppmärksammar och tar avstånd från sådana som innebär förtryck och kränkningar

Områden vi ska arbeta med;

Mellankrigstiden

*Versailles-fredens konsekvenser för Tyskland

* Hitlers väg till makten och hur nazisterna förvandlade den tyska demokratin till diktatur

* propaganda

* antisemitismen

* politiska och ekonomiska utvecklingen i några europeiska länder och USA under 20- och 30-talet

Andra världskriget

* orsakerna till krigsutbrottet 1939

* hur kriget drabbade Norden

* krigets vändpunkter

* känna till USA:s och Japans roller i kriget

* freden och följderna för de inblandade länderna

*teknik som använts  och utvecklats under kriget

* förintelsen

Arbetssätt för att nå målen

För att nå målen kommer vi att arbeta med olika arbetsuppgifter, diskussioner i grupp och helklass, genomgångar, läsa i böcker och titta på filmer.

Du redovisar dina kunskaper med ett avslutande prov som berör orsak, förlopp och följder.

Lärare bedömer

 * dina faktakunskaper om mellankrigstiden och andra världskriget

  * din förmåga att argumentera för dina åsikter

  * din förmåga att dra slutsatser
 

* din förmåga att redovisa dina kunskaper muntligt och skriftligt.

Uppgifter

 • Varför startade andra världskriget?

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Nationalism och olika former av demokrati och diktatur i Europa och i andra delar av världen.
  Hi  7-9
 • De båda världskrigen, deras orsaker och följder. Förtryck, folkfördrivningar och folkmord. Förintelsen och Gulag.
  Hi  7-9
 • Historiska berättelser från skilda delar av världen med skildringar av människors upplevelser av förtryck, till exempel i form av kolonialism, rasism eller totalitär diktatur och motstånd mot detta.
  Hi  7-9
 • Några historiska begrepp, till exempel antiken, mellankrigstiden, efterkrigstiden och kalla kriget samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: