Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 1

Skapad 2016-08-17 07:00 i Skogstorpsskolan Falkenberg
Läsa, skriva, tala och lyssna! Dessa fyra förmågor ska du få utveckla.
Grundskola 1 Svenska Svenska som andraspråk

* Du ska få utveckla din förmåga att tala, lyssna och samtala.
* Du ska få utveckla din förmåga att läsa och skriva.

Innehåll

Beskrivning av arbetsområde/tema

Svenskundervisning åk 1

Mål

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

Undervisning och arbetsformer

Eleverna arbetar med svenska i bl.a följande moment:

 • Bokstavsarbete 
 • Gemensamma diskussioner och samtal
 • Läsa och återberätta texter tillsammans med andra och enskilt.
 • Att skriva sig till läsning (ASL) på ipad.
 • Språkets struktur: stor/liten bokstav, mellanrum mellan orden och punkt.
 • Skriva, läsa och återberätta olika sorters texter.

Så här vill eleverna arbeta med svenska:

 • Se på livet i bokstavlandet
 • leka och sjunga om bokstäver
 • läsa och skriva

Kopplingar till läroplan

 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Sambandet mellan ljud och bokstav.
 • Sv  1-3
  Tala, lyssna och samtala Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
 • Sv  1-3
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
 • Sv  1-3
  Språkbruk Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.

Bedömning

 

 

Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 1 och årskurs 3

 

Kopplingar till läroplan

 • Sv  1-3
  Språkbruk Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
 • Sv   1
  Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.
 • Sv   1
  Genom att kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven begynnande läsförståelse. Med stöd av bilder eller frågor kan eleven också uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera sig själv.
 • Sv   1
  I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.
 • Sv   3
  Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Sv   3
  Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
 • Sv   3
  Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
 • Sv   3
  Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
 • Sv   3
  I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
 • Sv   3
  De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
 • Sv   3
  Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
 • Sv   3
  Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
 • Sv   3
  När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
 • Sv   3
  Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: