Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Centrumskolan Sv läsa, tala och skriva 2017-2018

Skapad 2016-08-17 08:16 i Centrumskolan Halmstad
Läsa, tolka och skriva olika slags texter. Skönlitterära verk och dess författare.
Grundskola 7 – 8 Svenska

Vi tränar på att läsa, förstå och skriva olika slags texter.

Vi tränar språklig medvetenhet och bygger upp ordförrådet

Vi arbetar med språkets struktur, meningsbyggnad, skiljetecken osv

 

 

 

Innehåll

Syfte

Kunskapskrav

Centralt innehåll

Hur ska eleven lära?

Vi tränar läsförståelse genom att läsa och tolka olika slags texter.

Vi bygger kontinuerligt upp ordförrådet/ordförståelsen med nya ord 

Vi tränar på att skriva olika slags texter.

Vi läser tillsammans en skönlitterär bok och lär oss om författaren

Bedömning;Vad ska bedömas?

Eleven läser och förstår de texter vi arbetar med.

Eleven utökar sitt ordförråd med nya ord 

Eleven kan skriva en enkel, sammanhängande berättelse med begripligt innehåll.

Eleven använder sig av grundläggande regler för stavning, skiljetecken, stor bokstav.

Eleven kan koppla ett verk till dess författare och har kunskap om såväl författare som dennes verk.

Hur ska det bedömas?

Regelbunden avcheckning. 

När ska det bedömas?

Kontinuerligt. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
  Sv  E 6
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
  Sv  E 9
 • Eleven kan också föra enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
  Sv  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: