Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik ht16: Energi och Energiproduktion

Skapad 2016-08-17 08:21 i Svaleboskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 9 Teknik
Vi kommer att delta i Spänninggssökarna (http://www.spanningssokarna.se/)

Innehåll

Teknik ht16 01B: Energi och energiproduktion

Vecka 34-37

Syfte (från läroplanen)

- Identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion.
- Använda teknikområdets begrepp,
- Värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö,

Centralt innehåll (från läroplanen)

- Hur komponenter och delsystem samverkar i ett större system, till exempel vid produktion och distribution av elektricitet.
- Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
- Konsekvenser av teknikval utifrån ekologiska, ekonomiska, etiska och sociala aspekter.
- Energins flöde från solen genom naturen och samhället. Några sätt att lagra energi. Olika energislags energikvalitet samt deras för- och nackdelar för miljön (Fysik).

Planering:

I höst den 13/9 kommer vi att åka till vattenhallen och delta i tävlingen Spänningssökarna, som handlar om att komma på smarta idéer för framtidens energilösningar.

 Som förberedelse för tävlingen kommer vi att arbeta med begreppen energi, olika energiformer, energiprincipen och energikvalitet. Vi kommer att arbeta både gemensamt, med praktiska stationsförsök och med egna uppgifter.

Efter det inledande teoriavsnittet kommer ni att gruppvis få i uppgift att ta reda på hur en sorts kraftverk, ex. vattenkraftverk, fungerar och göra en powerpoint om det som ni sedan visar för klassen. Avslutningsvis kommer du att få en enskild uppgift där då får ta ställning kring framtidens energiförsörjning.

Bedömningstillfällen: (rader i matrisen nedan)

Läxförhör på begreppen (rad 1)
Grupparbete om en energikälla (rad 1 och 7)
Enskilt uppgift om framtidens energiförsörjning (rad 1 och 7)

Uppgifter

  • Te: Energikällor

  • Teori om energi

  • Energi 2030

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: