Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Syra -Bas

Skapad 2016-08-17 08:26 i Strandängsskolan F-9 Båstad
I detta arbetsområde kommer vi att arbeta med och fördjupa våra kunskaper kring syror och baser. Detta sker genom att vi kopplar praktiskt arbete med teori. vi lär oss vad en jon är och vad som gör ett ämne surt eller basiskt.
Grundskola 8 – 9 Kemi

Syror och baser är kemiska ämnen som vi använder varje dag. De finns i hygienartiklar, rengöringsmedel, mat och i människokroppen. Syror och baser kan vara starkt frätande och lösa upp stenar och metaller, eller finnas i mat för att förstärka smaken och öka hållbarheten. Hur det här fungerar kommer vi att arbeta med under den här kemikursen.

Innehåll

Syfte - förmågor från kursplanen:

Genom undervisningen i ämnet kemi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 

Dessa förmågor/kunskapskrav kommer att bedömas:

Centralt innehåll, mål att nå:

- Kunna namnge några starka och svaga syror, kunna deras formel och känna till deras användningsområde..

- Kunna namnge några baser, kunna deras formel och deras användningsområde.

- Förstå och kunna beskriva vad en neutralisation är.

- Veta vad en jon är och kunna beskriva några negativa och possitiva joner.

- Veta vad en indikator är och kunna använda indikatorn vid en laboration.

- Kunna utföra laborationer, följa instruktioner och använda labbutrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

- Kunna skriva en laborationsrapport.

Undervisning - detta kommer vi att arbeta med:

- Vi kommer att arbeta med boken PULS-kemi.

- Vi kommer att ha föreläsningar där läraren förklarar och eleven antecknar.

- Vi kommer att se filmer.

- vi kommer att göra laborationer.

 

Dessa delar av ditt arbete kommer att bedömas

- Läraren bedömer elevens arbete på lektioner och laborationer.

- Läraren bedömer inlämnade laborationsrapporter.

- Kursen avslutas med ett prov.

Utvärdering

Efter arbetsområdet vill jag att du som elev utvärderar din insats och det kommer även jag göra. Lärarens kommentar och utvärdering av kursen får du i samband med att du får tillbaka ditt skriftliga prov.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: