Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsårsplanering, SO åk 4 2016-2017

Skapad 2016-08-17 08:28 i Sverigefinska skolan i Botkyrka Grundskolor
Grundskola 4 SO (år 1-3)

SO, de samhällsorienterade ämnena, är en kombination av skolämnen geografi, historia, religion och samhällskunskap. Vi arbetar mer tematiskt än ämnesspecifierat när det gäller teman inom dessa ämnen. Utgångspunkten för undervisningen är elevens vardag.

Innehåll

Centralt innehåll

Under läsåret kommer vi att arbeta runt följande teman (se 'Kopplingar till läroplan' nedan):

Arbetssätt och arbetsformer

Vi kommer att arbeta på följande sätt:
 • arbeta med SO-boken
 • klassdiskussioner om ex. värden och andra viktiga teman
 • dramatisering och spela teater
 • lyssna på sagor och berättelser
 • använda internet och material därifrån (t.ex. UR play, SVT play)
 • studiebesök och utflykt (ex. teater, bio, bibliotek, kyrkan)
 • lära oss genom "vanliga" vardagsrutiner i skolan så som morgonkalender, lunchrutinerna, högtider
 • sånger

Matriser

SO
Bedömning

Eleven nårmålen
Eleven...
Regler och normer
 • Sh  4-6
- känner till klassens och skolans regler - kan de viktigaste trafikregler för cyklister och fotgängare
Etik och livsfrågor
 • Sh  4-6
 • Sh  4-6
- kan diskutera om kamratskap, rättvisa och orättvisa samt om mänskliga rättigheter.
Samhället
 • Sh  4-6
 • Sh  4-6
 • Sh  4-6
- kan nämna några yrken och berätta om arbetsuppgifter. - känner till pengarnas användning och värde: vad har vi pengar till? Spara eller shoppa? - känner till hur våra handlingar i vardagen påverkar miljön och hur de kan bidra till hållbar utveckling.
Religion och högtider
 • Re  4-6
 • Re  4-6
 • Re  4-6
 • Re  4-6
 • Re  4-6
 • Re  4-6
 • Re  4-6
- kan nämna några religiösa högtider, symboler och berättelser. - kan berätta varför dagen firas. -eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.
Kartor
 • Ge  4-6
- känner till kartans funktion och olika typer av kartor. - kan storleksrelationer och väderstreck.
Antik och mytologin
 • Re  4-6
 • Re  4-6
- kan nämna någon figur från den Nordiska mytologin
Forntiden
 • Hi  4-6
 • Hi  4-6
 • Hi  4-6
- kan använda tidslinjer för att ange händelser i tid. - kan göra enkla jämförelser hur det var leva förr och nu. - kan beskriva hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språk.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: