Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kärlek

Skapad 2016-08-17 08:48 i Öjersjö Brunn Partille
Det här arbetsområdet handlar om kärlek. Vi kommer att läsa texter, jämföra gammalt och modernt språk, se på film, skriva dikter och analysera dikter som handlar om när man blir kär. I samband med detta arbetsområde kommer vi även att gå igenom grunderna i satslära (grammatik) där vi bland annat talar om predikatet och subjektets funktion.
Grundskola 7 – 9 Svenska

Det här arbetsområdet handlar om kärlek. Vi kommer att läsa texter, jämföra gammalt och modernt språk, se på film, skriva dikter och analysera dikter som handlar om när man blir kär.

I samband med detta arbetsområde kommer vi även att gå igenom grunderna i satslära (grammatik) där vi bland annat talar om predikatet och subjektets funktion.

Innehåll

Vad gör vi?

Du kommer att

  • läsa texter och analysera texter som handlar om kärlek
  • jämföra texter och diskutera skillnader mellan modernt och gammalt språk
  • studera det poetiska språket (dikt)
  • skriva en dikt och framföra den muntligt
  • dramatisera ett utdrag ur en pjäs
  • satslära (grammatik) och få syn på olika sätt att variera ditt skrivande

 

Matriser

Sv
Kärlek

SAMTALA och DISKUTERA

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Samtala och diskutera ett ämne
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument.
Föra samtal och diskussion framåt
Frågor, åsikter och argument för till viss del samtalen och diskussionen framåt.
Frågor, åsikter och argument för samtalen och diskussionen framåt.
Frågor, åsikter och argument för samtalen och diskussionen framåt och fördjupar eller breddar dem.
Struktur, innehåll och anpassning
Eleven kan förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Eleven kan förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Eleven kan förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.

SKRIVA

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Språklig variation och textbindning
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning.
Språklig anpassning
I huvudsak har texten fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
I huvudsak har texten relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
I huvudsak har texten väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

LÄSA

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Sammanfatta innehåll
Eleven kan göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll.
Eleven kan göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll.
Eleven kan göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll.
Koppla till tid och orsak
Eleven visar grundläggande läsförståelse genom att ha viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband.
Eleven visar god läsförståelse genom att ha relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband.
Eleven visar mycket god läsförståelse genom att ha god koppling till tidsaspekter, orsakssamband.
Tolka och resonera
Eleven kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Eleven kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Eleven kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: