Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema världen

Skapad 2016-08-17 09:02 i Fria Maria Barnskola Grundskolor
Världsdelar, världshav, kartkunskap
Grundskola F – 3 SO (år 1-3)

Du ska få lära dig mer om hur världen ser ut och hur människor i andra världsdelar lever. Hur kartor ser ut och hur man använder dem. Frågor vi kommer jobba med: Varför har vi kartor? Varför bor människor där de bor? Var ligger de flesta städer? Varför? Vad är det för likheter och skillnader mellan människor i olika länder? Varför flyttar människor mellan länder?

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • SO
  Syfte - Geografi analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
 • SO
  Syfte - Geografi utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
 • SO
  Syfte - Geografi göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
 • SO
  Syfte - Geografi värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.

Matriser

SO
Tema världen

Kartan

 • SO   3   Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Jag vet vad en karta och en jordglob är och hur man använder sig av dem.
Jag känner till väderstrecken och hur man använder sig av dem för att orientera sig på en karta.
Jag kan namnen på världsdelarna och världshaven samt kan placera ut dem på en karta eller jordglob.
Jag kan förklara begreppen halvklot, ekvator, gräns och poler.
Jag känner till några länder och betydelsefulla platser i världen.

Människor

 • SO   3   Dessutom kan eleven ange några orsaker till att människor flyttar från en plats till en annan, och ge exempel på vad en flytt kan innebära för barn och familjer.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Jag känner till hur människor lever i några länder i olika världsdelar.
Jag känner till några orsaker till varför människor flyttar från en plats till en annan.
Jag kan ge exempel på vad en flytt kan innebära för barn och familjer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: