Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bråk

Skapad 2016-08-17 09:10 i Hanvikens skola Tyresö
Arbeta med bråktal.
Grundskola 3 Matematik

Vi kommer att arbeta med tal i bråkform genom att dela upp helheter i olika antal, delar samt jämföra och namnge dem. 

Innehåll

1. Konkreta mål- elevdel

Du ska kunna:

 • Skriva bråktal.
 • Läsa bråktal.
 • Hälften av en helhet, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 osv.
 • Jämföra olika stora bråk.
 • Använda matematiska begrepp t.ex. täljare, nämnare, hel, halv, en tredjedel osv. 

2. Undervining/arbetssätt- elevdel

Hur ska vi lära oss detta?

 • Laborativt material
 • Spel
 • Genomgångar
 • Utematte
 • Arbetsblad

3. Bedömning- elevdel

Du ska visa dina kunskaper genom att:

 • Läraren gör bedömningar genom observationer och muntliga frågor.
 • Delta aktivt i olika spel.
 • Delta i praktiska övningar.
 • Arbeta med bråkuppgifter enskild och i grupp. 
 • Kan förklara bråk med matematiska begrepp. 

4. Övergripande mål från del 2.2 "Kunskaper"- LGR 11

Här gör du kopplingar till de övergripande målen i del 2.2.

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,

5. Syfte- LGR 11

Här skriver du in syftet från läroplanen samt gör kopplingar till densamma.

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

6. Centralt innehåll- LGR 11

Här gör du enbart kopplingar till läroplanens centrala innehåll.

Kopplingar till läroplan

 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.

7. Kunskapskrav- LGR 11

Här gör du kopplingar till aktuella kunskapskrav.

Kopplingar till läroplan

 • Ma   3
  Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Ma   3
  Eleven visar grundläggande kunskaper om tal i bråkform genom att dela upp helheter i olika antal delar samt jämföra och namnge delarna som enkla bråk.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: