Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik Y 1-2

Skapad 2016-08-17 09:13 i Kollaskolan 6-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Denna planering täcker matematikboken Y kap 1-2
Grundskola 8 Matematik

I kap 1 och 2 får du lära dig med om bråk, procent och ränta. Du kommer också att träffa på tal i potensform.

Innehåll

Y kap 1-2

Syftet med området är att du ska lära sig att:

 • Uttrycka och lösa problem och värdera valet av metoder.
 • Använda och analysera matematiska begrepp och hur de hänger ihop med varandra.
 • Välja och använda matematiska metoder som passar bra för att göra beräkningar och lösa uppgifter.
 • Förklara hur du tänker och förstå hur andra tänkt
 • Använda olika matematiska uttryck för att diskutera frågeställningar, beräkningar och slutsatser.


Följande delar ur det centrala innehållet behandlas:

 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
 • Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden
 • Potensform för att uttrycka små och stora tal samt användning av prefix.
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer

 

Det här ska du lära dig (konkret beskrivning)

Kap 1

 • räkna ut delen av något i bråkform, procentform och decimalform
 • räkna ut procent om något ökar eller minskar dvs. förändring av det ursprungliga - kunna räkna ut helheten om du känner till delen
 •  räkna med ränta
 • förstå skillnaden mellan procent och procentenheter
 • använda olika metoder vid problemlösning

 

Kap 2

 • jämföra storleken mellan bråk
 • addera och subtrahera bråk med olika nämnare - kunna multiplicera och dividera bråk - kunna räkna med potenser och tiopotenser
 • känna till begreppet grundpotensform
 • kunna använda olika metoder vid problemlösning

Bedömning

 

Du kommer att bli bedömd genom en skriftlig inlämningsuppgift kopplad till årets OS, problemlösningslektioner (EPA) under lektionstid samt ett skriftligt prov.

Provet kommer att ligga runt v. 45-46, återkommer med mer exakt datum.

Uppgifter

 • Läxa matte

 • Procent-andel

 • Matteprov

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: