Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik

Skapad 2016-08-17 09:24 i Kollaskolan 6-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Denna termin kommer vi att arbeta med bråk, % och volym
Grundsärskola 8 Matematik

Det här året kommer vi att använda alla fyra räknesätten, addition, subtraktion, multiplikation och division. Vi kommer att räkna på olika sätt inom addition och subtraktion. Vi kommer att räkna med tal i bråkform.cirkelns olika delar Vi kommer att arbeta med geometriska figurer. Vi kommer att träna enheten längd (mm, cm och dm). Vi kommer att mäta omkrets och area. Vi kommer också att arbeta med begreppet procent, %.

Innehåll

Såhär kommer vi att arbeta.

 

Vi kommer att ha muntliga genomgångar i helklass eller grupp. Vi kommer att arbeta med konkret material i helklass eller grupp. Vi kommer även att ha problemlösning enskilt, i grupp och i helklass. 

Syfte

För att så småningom kunna göra allt som matematikundervisningen syftar till så behövs många verktyg. Några av dessa verktyg kommer vi att arbeta med under denna perioden. När perioden är över skall du kunna:

 • huvudräkning och uppställning med de fyra räknesätten
 • ekvationer och olikheter
 • multiplikationstabellerna
 • att räkna division
 • tal i bråkform, förkorta bråk
 • välja rätt räknesätt vid problemlösning
 • skriva egen problem
 • diskutera matteproblem med en kompis
 • förklara hur du har tänkt
 • mätning
 • geometri, mätning, omkrets och area
 • vinklar

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Bedömning

Vi bedömer med hjälp av diagnoser under arbetets gång samt muntliga diskussioner och övningar.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: