Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsårsplanering, SO åk1

Skapad 2016-08-17 09:29 i Sverigefinska skolan i Botkyrka Grundskolor
Grundskola 1 SO (år 1-3)

SO, de samhällsorienterade ämnena, är en kombination av skolämnen geografi, historia, religion och samhällskunskap. Vi arbetar mer tematiskt än ämnesspecifierat när det gäller teman inom dessa ämnen. Utgångspunkten för undervisningen är alltid elevens vardag.

Innehåll

Centralt innehåll

Under läsåret kommer vi att arbeta runt följande teman(se 'Kopplingar till läroplan' nedan):

Arbetssätt

Vi kommer att arbeta på följande sätt:

 • arbeta med Pisara-boken
 • klassdiskussioner om ex. värden och andra viktiga teman
 • dramatisering och dockteater
 • lyssna på sagor och berättelser
 • använda internet och material därifrån
 • studiebesök och utflykt (ex. teater, bio, bibliotek, kyrkan)
 • lära genom "vanliga" vardagsrutiner i skolan så som morgonkalender, lunchrutinerna, högtider 
 • Projekt med Vetenskapenshus

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  SO  1-3
 • Pengars användning och värde. Olika exempel på betalningsformer och vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.
  SO  1-3
 • Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
  SO  1-3
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
  SO  1-3
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-3
 • Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden.
  SO  1-3
 • Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.
  SO  1-3
 • Hur möten, till exempel klassråd, organiseras och genomförs.
  SO  1-3
 • Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid.
  SO  1-3
 • Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
  SO  1-3
 • Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror.
  SO  1-3
 • Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
  SO  1-3

Matriser

SO
Läsårsplanering, SO åk1 2016-2017

Att leva tillsammans

Hösttermin
Vårtermin
Regler och normer
- klassens och skolans regler - beteendet i olika situationer, normer i samhället - de viktigaste trafikregler och märken
- repetering av regler och normer alltid när det behövs
Livsfrågor och etik
- kamratskap - rätt och fel i olika sammanhang - ärlighet - pålitlighet - ansvar - stolthet, i det goda och "onda" - girighet
Samma teman hanteras/diskuteras kontinuerligt under hela läsåret. Teman tas också upp alltid vid behov.

Att leva i närområden

Hösttermin
Vårtermin
Samhällsfunktioner nära mig
 • SO   3
- resandet i kollektivtrafiken - besöka biblioteket och kyrkan
Yrken
- presentation av några yrken i vårt samhälle
- några yrken till

Att leva i världen

Hösttermin
Vårtermin
Språk & kulturer
- språkdagen - flaggor från olika länder - nationella minoriteter i Sverige
-
Kristendomen och högtider
- kristendomens påverkan i vardagen och kulturen - religiösa högtider: jul - besök i kyrkan - icke-religiösa: fars dag, halloween, Finlands självständighetsdag
- religiösa högtider: påsk, Kristi himmelfärd - icke-religiösa: valborg, mors dag, Sveriges nationaldag
Pengar
- att använda pengar klokt
Kartor och vädersträck
- vädersträck - enkla kartor och "skattjakt" - "Mina rötter"
- vädersträck - Norden
Antik och nordisk mytologi
- att lyssna på några sagor och myter och diskutera om dem
- att lyssna på några sagor och myter och diskutera om dem

SO
Bedömning

Eleven når målen
Eleven...
Regler och normer
- känner till klassens och skolans regler - kan de viktigaste trafikreglerna för cyklist och fotgängare samt några märken
Livsfrågor och etik
 • SO   3
- kan diskutera om kamratskap, rätt och fel och om några etiska begrepp
Samhället och yrken
- vet hur man ska bete sig i kollektivtrafiken - kan nämna någon nationell minoritetsgrupp
- kan nämna några yrken
Religion och högtider
 • SO   3
 • SO   3
- kan nämna några religiösa högtider under skolans hösttermin - kan nämna några icke-religiösa högtider under skolan hösttermin
- kan nämna några religiösa högtider under skolans vårtermin - kan nämna några icke-religiösa högtider under skolan vårtermin
Kartor och vädersträck
 • SO   3
- kan nämna några vädersträck - kan rita en enkel karta och tolka en sådan
- kan nämna alla vädersträck
Nordisk mytologi
 • SO   3
- kan nämna någon figur från Nordiska mytologin
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: