Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 2 ht 2016 Hanvikens skola

Skapad 2016-08-17 09:55 i Hanvikens skola Tyresö
Grundskola 2 Svenska
...

Innehåll

1. Konkreta mål- elevdel

Du ska:

 • kunna alfabetisk ordning
 • veta vilka bokstäver som är vokaler och konsonanter
 • förstå när du ska använda dubbelteckning
 • lära dig ordklasserna substantiv, adjektiv och verb
 • kunna läsa en text och visa att du förstår genom att svara på frågor och diskutera texten
 • kunna läsa högt för dina kamrater
 • kunna skriva olika texttyper t.ex. faktatexter, berättande texter och beskrivande texter.
 • kunna berätta om vardagliga händelser

 

2. Undervining/arbetssätt- elevdel

Du kommer att få arbeta i boken Språkskrinet både med språklära och skrivuppgifter. Du kommer också att få skriva fritt.

Läsförståelse övar vi tillsammans och individuellt i läsförståelseboken. Varje vecka har vi mindre läsgrupper där du får träna på högläsning. Varje vecka har du läsläxa som vi arbetar vidare med i klassrummet.

När vi arbetar med träd och rymden kommer du att få skriva faktatexter.

Du kommer att öva på att berätta vardagliga händelser och läsa upp egenskrivna texter.

 

3. Bedömning- elevdel


Din lärare bedömer din läsning och förståelse genom att lyssna när du läser och genom textsamtal.

Tillsammans tittar vi på dina texter och ser vad du kan utveckla.

 

4. Övergripande mål från del 2.2 "Kunskaper"- LGR 11

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,

5. Syfte- LGR 11

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

6. Centralt innehåll- LGR 11

Kopplingar till läroplan

 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Handstil och att skriva med digitala verktyg.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Alfabetet och alfabetisk ordning.
 • Sv  1-3
  Tala, lyssna och samtala Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
 • Sv  1-3
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras

7. Kunskapskrav- LGR 11

Kopplingar till läroplan

 • Sv   3
  Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Sv   3
  Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
 • Sv   3
  Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
 • Sv   3
  Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
 • Sv   3
  I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
 • Sv   3
  De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
 • Sv   3
  Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
 • Sv   3
  Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
 • Sv   3
  Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
 • Sv   3
  När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: