Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering för idrott i höst

Skapad 2016-08-17 10:18 i Södertälje Friskola AB Grundskolor
Läsårsplanering
Grundskola 9 Idrott och hälsa

Höstplanering 16

V:34-35 basket

v:37-39 Orientering

v:40-42: styrka, kondition och skadehantering

v:43 prov

v.45-47 dans och fotboll

v:48-49 lekar i alla former, samarbetslekar, bollekar, utmaningslekar etc

Innehåll

Syfte - Varför?

Genom undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

Röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang, planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktivteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil, genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten

Centralt innehåll - Vad?

FRILUFTSLIV OCH UTEVISTELSE
Att orientera i okända miljöer med hjälp av kartor och andra hjälpmedel för positionering.

Badvett och säkerhet vid vatten vintertid. Hantering av nödsituationer i och vid vatten med alternativa hjälpredskap, enligt principen för förlängda armen.

RÖRELSE
Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.

Styrketräning, konditionsträning, rörlighetsträning och mental träning. Hur dessa aktiviteter påverkar rörelseförmågan och hälsan.

Traditionella och moderna danser samt rörelse- och träningsprogram till musik.
Olika simsätt i mag- och ryggläge.HÄLSA OCH LIVVSTIL
Att sätta upp mål för fysiska aktiviteter, till exempel förbättring av konditionen.

Ord och begrepp för och samtal om upplevelser och effekter av olika fysiska aktiviteter och träningsformer.

Arbetsställningar och belastning till exempel vid fysiska aktiviteter och förebyggande av skador, genom till exempel allsidig träning.

Olika definitioner av hälsa, samband mellan rörelse, kost och hälsa och sambandet mellan beroendeframkallande medel och ohälsa.

Kroppsideal inom idrotten och i samhället i övrigt. Dopning och vilka lagar och regler som reglerar detta.

Första hjälpen och hjärt- och lungräddning. Idh 7-9 Hur individens val av idrotter och andra fysiska aktiviteter påverkas av olika faktorer, till exempel av kön.

Undervisningens innehåll - Hur?

 

 

Elevens utvärdering - Hur har det gått?

Vad har du lärt dig?

På vilket sätt har du tagit ansvar för dina studier?

Vad vill du bli bättre på?

Vad vill du ha hjälp med i fortsättningen?

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Badvett och säkerhet vid vatten vintertid. Hantering av nödsituationer i och vid vatten med alternativa hjälpredskap, enligt principen för förlängda armen.
    Idh  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: