Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

IDROTT OCH HÄLSA ÅR. 3 PERIOD 1 HT-16

Skapad 2016-08-17 10:40 i Glasbergsskolan Mölndals Stad
IDROTT OCH HÄLSA ÅR. 3 PERIOD 1 HT-16 Glasbergsskolan Mölndals stad
Grundskola 3 Idrott och hälsa

Vi kommer under den första perioden av läsåret att träna på våra grovmotoriska grundformer såsom springa, hoppa, kasta och klättra. Detta gör vi genom olika friidrottsgrenar, lekar och redskapsövningar.

Vi kommer att utöva lekar och röra oss utomhus där vi tränar på att genomföra olika aktiviteter i natur- och utemiljö med säkerhet och hänsynstagande. 

Vi kommer att samtala och diskutera kring upplevelser av lek och natur- och utevistelser.

Vi kommer att samtala och arbeta kring allemansrättens grunder.

Eleverna kommer att få träna på att simma i mag- och ryggläge samt leka och röra sig i vatten.

Eleverna kommer slutligen att leka och röra sig till musik.

Innehåll

Hur visar jag att jag har nått mina mål?

 • Jag tränar på mina grov-motoriska grundformer i kombination med olika redskap, friidrottsgrenar och i olika lekar.
 • Jag visar att jag kan utöva lekar och andra aktiviteter utomhus med tanke på säkerhet och hänsynstagande.
 • Jag deltar i samtal kring upplevelser av lek och aktiviteter i natur- och ute-miljöer.
 • Jag är delaktig och aktiv i samtal och arbete kring allemansrättens grunder.
 • Jag tränar på att simma samt deltar i lek och rörelser i vatten.
 • Jag deltar i övningar och lekar till musik.

Kopplingar till läroplan

 • Idh
  Syfte genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
 • Idh  1-3
  Rörelse Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
 • Idh  1-3
  Rörelse Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
 • Idh  1-3
  Rörelse Lekar och rörelser i vatten. Att balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge.
 • Idh  1-3
  Hälsa och livsstil Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.
 • Idh  1-3
  Friluftsliv och utevistelse Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.
 • Idh  1-3
  Friluftsliv och utevistelse Allemansrättens grunder.
 • Idh  1-3
  Friluftsliv och utevistelse Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.

Aktiviteter under period 1:

 • Friidrottsgrenar och löp/hopp-banor
 • Samtal och arbete kring allemansrättens grunder. 
 • Motorisk träning i kombination med redskap och i samband med olika lekar/aktiviteter.
 • Lekar och andra aktiviteter inomhus och i olika ute-miljöer.
 • Simning i mag- och ryggläge och rörelser i vatten.
 • Lekar och rörelser till musik.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: