Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matte kap 1-2

Skapad 2016-08-17 10:42 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Grundskola 4 – 6 Matematik
Du kommer att få lära dig mer om taluppfattning och tal i bråk- och decimalform.

Innehåll

Planering i matematik för

Addition och subtraktion samt räkna med tal i decimalform

 

Syfte:

Du ska få lära dig:

 • Metoder för att räkna addition, subtraktion, multiplikation och division

 • Välja och använda lämpliga räknesätt och metoder i olika situationer

 • Förklara och motivera utifrån dina kunskaper om begreppen i kapitlen

 • Samband mellan tal i bråkform och i decimalform

 • Tolka tallinjer med tal i decimalform

 • Kunna läsa och uttrycka tal i decimalform

 • Utföra beräkningar i huvudet med tal i bråkform

 • Göra jämförelser mellan tal i decimalform

Mål:

Du ska kunna följande begrepp:

 • Term

 • Summa

 • Differens

 • Faktor

 • Produkt

 • Täljare

 • Nämnare

 • Kvot

 • Förkortning

 • Bråkform

 • Decimalform

 • Platsvärde

 • Utvecklad form

 • Position

 • Tiondelssiffra

 • Hundradelssiffra

 

Bedömning:

Ett skriftligt prov på ovanstående mål efter de två avklarade kapitlen.

 

 

Genomförande:

För att nå målen kan du träna dem på följande sätt:

 • Metod- och begreppsträning i matteboken

 • Metod- och begreppsträning genom olika spel i matematik

 • Genom varierande matematikläxor

 • Genom problemlösning med EPA-metoden (enskilt, par och grupp).

 • Du kommer att få träna dig i att kommunicera och redovisa matematik.

 • Du kommer att få arbeta praktiskt med vissa matteuppgifter.

 

Förmågor i matematik

Problemlösningsförmåga

Formulera och lösa problem själv och i grupp genom att välja strategier och metoder som passar för att lösa problemet. Föreslå olika sätt att lösa problem. Tolka resultat och dra slutsatser. Resonera om resultatens rimlighet.

Begreppsförmåga

Kunna matematiska begrepp och använda dem i olika sammanhang.

Metodförmåga

Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa uppgifter.

Kommunikations- och resonemangsförmåga

Redogöra för och samtala om hur du löser och redovisar uppgifter. Föra och följa matematiska resonemang i redovisningar och samtal, genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: