Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sports 8th grade week 37-40

Skapad 2016-08-17 11:01 i Smedingeskolan Norr Kungsbacka Förskola & Grundskola
Ämnesövergripande arbete mellan idrott och hälsa samt engelska.
Grundskola 8 Idrott och hälsa Engelska

For the next couple of weeks we are going to work in a project with P.E. (Physical Education = Idrott&Hälsa) and English. The project focuses on sports in the English Speaking world.

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • En
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • En
  Syfte reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
 • Idh
  Syfte planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
 • Idh
  Syfte förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • En  7-9
  Kommunikationens innehåll Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
 • En  7-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
 • En  7-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Samtal och diskussioner samt argumentation.
 • Idh  7-9
  Hälsa och livsstil Arbetsställningar och belastning till exempel vid fysiska aktiviteter och förebyggande av skador, genom till exempel allsidig träning.
 • Idh  7-9
  Hälsa och livsstil Hur individens val av idrotter och andra fysiska aktiviteter påverkas av olika faktorer, till exempel av kön.

Arbetsprocess och lektionstid

1. You will work with a written assignment (uppgift) in English, that also include assessment (bedömning) in P.E.

2. In groups you will also create a sports news program that is about a sport from the English speaking world. Your group will be assigned (tilldelad) a sport, all groups have different ones. When creating your program you are to focus on your speaking.

3. Homework sportswords for week 38&39. By having words as homework, you will also get a chance to improve your vocabulary.

Sports to choose from

Lacrosse, Football (American football), Baseball/softball, Cricket, Cheerleading, Basketball, Rugby, Hurling, Polo, Parkour

Instructions; Written assignment in P.E. and English

For assessment (bedömning) in P.E. and English, write down the answer to these questions

 • When doing your sports, what are the risks? What do you need to think about?
 • How can you prevent (förebygga) injuries in your sport? Give examples and explain.
 • If we were to do your sport on a P.E. lesson in school, how would you adjust (anpassa) it, so that everyone would be able to play it and be active? 

To practice your writing skills, you will also write a comparison (jämförelse) between sports in Sweden and sports in the English Speaking world.

For assessment in English, use these questions in your comparison;

 • What are the most popular sports in for example the US and/or Great Britain?
 • Why do they differ from the most popular ones in Sweden? Take 2 or more sports as examples, and describe how they differ
 • Are these sports for everyone? Explain why, why not.
 • Are there any differences between the male and the female version of the sport/s? Why, why not? Explain the difference.
 • What are your opinions about sports and gender (kön)? Why are there differences between boys and girls in for example football in Sweden?
 • What do you think, should there be differences between men and women´s sports? Why, why not?
 • When people starts doing a sport, what are the factors that impact (påverkar) their choice? Give examples, and explain why.

Instructions; Sports news program

When you do your sports program you will explain to the viewers about your sport, to practice your speaking skills. You will present the show in English, making sure everyone in your group talk as much as they can.

Here are some examples to use for making a good show;

Use pictures, drawings from educreation to show the pitch, record in P.E. when you show how the sports is played etc. The more you explain and make it vivid (levande) the better!

Questions to use in your presentation

 • What are the rules of the sport? What is allowed and what is not?
 • Where is the sport played, how many players, how big is the pitch (spelplan)?
 • How do you score?
 • What kind of material do you need to be able to do this sport?
 • To be good at this sport, you need to practice what? Give examples.
 • Is it a sport for everyone? Why, why not?
 • Is it a common (vanlig) sport? Does this differ (skiljer) from different parts of the world?

On the English lessons, and P.E. lessons week 39 or 40, you will also be given time to record. You can use material from P.E. and also the pitches (planer) and places around the gymnasium (idrottshallen). Your P.E. teacher is also there to help you with any questions you have about the sport, and to discuss anything you want to know about sports, injuries or how to do this project.

Week 40 in P.E., when you’re (almost) done with your projects, 2-4 groups will get a chance to show and instruct the rest of the class, in how to do their assigned sport and also to try it out in a school environment.

Hand in Wednesday week 38; 

*  written assignment P.E. questions and a comparison - this you do individually (hand in on Showbie).

Hand in Friday week 40; 

Speaking - Video where your group together presents a sport (upload to youtube,send the link to your teacher)

 

 

 

 

 

 

Assessment (bedömning)

Engelska

 • Tala; hur väl du försöker uttrycka dig och kan göra dig förstådd på engelska.
 • Skriva; hur väl du kan uttrycka dig och göra dig förstådd på engelska, när du skriver din jämförelse.
 • Realia; Hur väl du reflekterar i din jämförelse.

Idrott&Hälsa

 • Skador; hur väl du kan beskriva & diskutera skaderisker och anpassning i din sport

Matriser

En Idh
Engelska; tala, skriva, jämförelse. Idrott&hälsa; skador.

Engelska

På väg
E
C
A
Tala
Jag kan till viss del prata och göra mig förstådd i mitt sportprogram,men är osäker och har svårt att hitta orden så att en engelsktalande person lätt kan förstå.
Jag kan prata och göra mig förstådd, i mitt sportprogram,så att en engelsktalande person förstår.
Jag talar tydligt och med relativt bra flyt. Jag har varierande ord&uttryck, mestadels korrekt grammatik och ett relativt bra uttal.
Jag talar tydligt med bra flyt. Jag har hela tiden varierande ord& uttryck och anpassar mitt språk till situationen. Jag närmar mig ett felfritt sätt att uttrycka mig på engelska och har ett bra uttal.
Skriva
Jag kan skriva en del meningar på engelska, men ofta har jag svårt med orden och det blir osammanhängande.
Jag kan skriva frågorna och jämförelsen så att en engelsktalande person förstår vad den handlar om.
Jag kan skriva en tydlig text om frågorna och jämförelsen, som har bra grammatik. (t.ex. verbformer och ordföljd), ett bra och varierat ordförråd, bra stavning och varierade meningar.
Jag kan skriva en tydlig text om frågorna och jämförelsen, som har ett mycket varierat och avancerat ordförråd, korrekt stavning och bra grammatiskt flyt. Jag närmar mig ett felfritt språk.
Realia (jämförelse)
Jag svarar på en del av frågorna. Jag har svårt göra enkla jämförelser med sporter i Sverige och i engelsktalande länder.
Jag svarar på alla frågor. Jag kan göra enkla jämförelser med sporter i Sverige och i engelsktalande länder.
Jag svarar utförligt på alla frågor. Jag kan göra några djupare jämförelser med sporter i Sverige och i engelsktalande länder.
Jag svarar utförligt på alla frågor. Jag kan göra flera utförliga, förklarade, motiverade jämförelser med sporter i Sverige och i engelsktalande länder.

Idrott och Hälsa

På väg
E
C
A
Skador
Jag har haft svårt att svara på frågorna, ge enkla exempel och förklara enkelt.
Jag har svarat på frågorna. Gett enkla exempel och förklarat enkelt.
Jag har svarat utförligt på frågorna. Jag har med några bra (2-3) exempel och förklaringar om risker, förebyggande av skador och hur jag anpassar till en lektion.
Jag har svarat mer utförligt på frågorna med motiveringar, hur och varför. Jag har flera bra (3 eller fler) exempel och förklaringar om risker, förebyggande av skador och hur jag anpassar till en lektion
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: