Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ämnesplanering Lackarebäcksskolan Slöjd, Insekt av burk, HT 2016 VT 2017

Skapad 2016-08-17 11:02 i Lackarebäcksskolan F-3 Mölndals Stad
Slöjd/ Insekt av burk, årskurs 4, HT16/ VT17
Grundskola 1 – 6 Biologi Svenska

Insekter kan se ut på olika sätt. Här kommer du få designa din egen insekt eller bli inspirerad av insekter som finns. Du kommer få göra din insekt av metall från aluminiumburkar (ex läskburkar). Du kommer få lära dig vilka verktyg som passar bäst för metallarbete för att forma metallen så det blir till en insekt som du designat.

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Sl
  Syfte formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
 • Sl
  Syfte analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
 • Sl
  Syfte tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

Ämne/arbetsområde utifrån det centrala innehållet i kursplanerna

Kopplingar till läroplan

 • Sl  4-6
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
 • Sl  4-6
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
 • Sl  4-6
  Slöjdens arbetsprocesser Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
 • Sl  4-6
  Slöjdens arbetsprocesser Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sl  4-6
  Slöjden i samhället Resurshushållning, till exempel genom reparationer och återanvändning av material.

Så här kommer vi att arbeta

Du kommer att få lära dig att hantera olika tänger och andra redskap som är lämpliga för ett arbete med materialet metall.

Arbetet kommer att vara fritt i form av hur din/dina insekter ska se ut med kravet att du ska utgå från återbruk av en aluminiumburk.

Det här kommer vi att bedöma:

 

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Sl  E 6
  Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
 • Sl  E 6
  I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
 • Sl  E 6
  Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
 • Sl  E 6
  Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
 • Sl  E 6
  Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang om symboler, färg, form och material.

Uppgifter

 • Redovisning

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: