👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Atomen

Skapad 2016-08-17 11:27 i Strandängsskolan F-9 Båstad
I det här arbetsområdet ska vi titta mera på hur atomer är uppbyggda, atomens olika delar och hur de hålls samman.
Grundskola 9 Fysik
I det här arbetsområdet ska vi titta mera på hur atomer är uppbyggda, atomens olika delar och hur de hålls samman.Vi kommer att lära oss om olika sorters strålning, hur vi har nytta av strålning ibland och hur liknande strålning kan vara farlig för oss.Vi kommer att lära oss om hur vi använder kärnkraft för att få elektricitet till våra hushåll och vi kommer att lära oss om hur man bygger sitt eget kärnvapen.

Innehåll

Syfte - förmågor från kursplanen:

Genom undervisningen i ämnet fysik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 

Dessa förmågor/kunskapskrav kommer att bedömas:

Centralt innehåll, mål att nå:

- Kunna använda fysikens begrepp för att beskriva atomens uppbyggnad. Atomens delar och energinivåer.

- Kunna beskriva former av strålning. Partikelstrålning och spektrumet av elektromagnetisk strålning.

- Förstå och kunna använda ett periodiskt-system.

- Förstå och kunna beskriva hur olika sorters strålning påverkar levande organismer.

- Veta hur olika sorters strålning kan användas inom teknik och sjukvård.

- Förstå tekniken, och riskerna med kärnkraft.

- Kärnvapen.

- Kritisk granskning av påståenden med hjälp av naturvetenskapliga argument.

- Historiska personer, deras upptäckter och vilken betydelse dessa har haft för oss.

Undervisning - detta kommer vi att arbeta med:

- Vi kommer att arbeta med boken PULS-fysik.

- Vi kommer att ha föreläsningar där läraren förklarar och eleven antecknar.

- Vi kommer att se filmer.

- Vi kommer att göra laborationer.

- Begrepp som du ska kunna använda i sitt sammanhang finns i en begreppsordlista.

 

Dessa delar av ditt arbete kommer att bedömas

- Läraren bedömer elevens arbete på lektioner och laborationer.

- Läraren bedömer inlämnade laborationsrapporter.

- Kursen avslutas med ett prov.

Utvärdering

Efter arbetsområdet vill jag att du som elev utvärderar din insats och det kommer även jag göra. Lärarens kommentar och utvärdering av kursen får du i samband med att du får tillbaka ditt skriftliga prov. Lärarens utvärdering finns i ämnesmatrisen.