Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering (med matris) Matematik läsåret 16/17

Skapad 2016-08-17 11:38 i Östratornskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 4 Matematik

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. /…/ Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper för att kunna formulera och lösa problem samt reflektera över och värdera valda strategier, metoder, modeller och resultat.

ur Lgr 11: Skolverkets kursplan i matematik för grundskolan

Innehåll

Kunskapsmål för elev

 • Rationella tal och deras egenskaper.
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och miniräknare. Metodernas användning i olika situationer.
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
 • Grundläggande geometriska objekt.
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

Undervisningens innehåll

 • Olika matematiska räknesätt, dess symboler och samhörighet
 • Strategier för huvudräkning.
 • Algoritmer; hur man gör korrekta matematiska uppställningar
 • Hur man kan öka förmåga att formulera och lösa problem med hjälp av matematik
 • Grundläggande uträkning av omkrets och area på några vanliga geometriska figurer
 • Hur man kan konkretisera matematiska problem med hjälp av materiella ting
 • Sannolikhetsberäkningar
 • Varför vi använder decimaler
 • Hur man räknar med decimaler
 • De vanligaste prefixen

Genomförande

Så här kommer vi att arbeta:

 • Muntliga genomgångar och diskussioner gruppvis, över klassgränserna eller i helklass
 • Hemläxa separerad från boken
 • Matematikboken för mängdträning av uppgifter
 • Smågrupper i klassen för att utforska och experimentera

Redovisning

Detta skall bedömas:

 • Din förmåga att uttrycka dina tankar muntligt och skriftligt för att visa att du förstått hur man löser ett problem utifrån en instruktion
 • Din förmåga att samarbeta med dina kamrater i olika övningar
 • Din förmåga att välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter
 • Din förmåga använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp
 • Din förmåga att formulera och lösa problem med hjälp av matematik
 • Din förmåga att föra och följa matematiska resonemang

Matriser

Ma
Matematik åk 4

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
De fyra räknesätten
 • Ma  4-6
 • Ma  4-6
Du har ännu en bit kvar för att kunna förstå och använda de fyra räknesätten på ett fungerande sätt.
Du förstår och använder de fyra räknesätten på ett enkelt men fungerande sätt.
Du förstår och använder de fyra räknesätten på ett välutvecklat och effektivt sätt.
Räknemetoder
 • Ma  4-6
Du har ännu en bit kvar för att kunna räkna med naturliga tal i huvudet, med hjälp av skriftliga räknemetoder och med miniräknare på ett fungerande sätt.
Du kan räkna med naturliga tal i huvudet, med hjälp av skriftliga räknemetoder och med miniräknare på ett enkelt men fungerande sätt.
Du kan räkna med naturliga tal i huvudet, med hjälp av skriftliga räknemetoder och med miniräknare på ett välutvecklat och effektivt sätt.
Räknesätt och rimlighetsbedömning
 • Ma  4-6
Du har ännu en bit kvar för att kunna lösa enkla matematiska problem, välja relevant räknesätt och bedöma svarets riktighet på ett fungerande sätt.
Du kan lösa enkla matematiska problem, väljer relevant räknesätt och bedömer svarets riktighet på ett enkelt men fungerande sätt.
Du kan lösa enkla matematiska problem, väljer relevant räknesätt och bedömer svarets riktighet på ett välutvecklat och effektivt sätt.
Matematiska symboler
 • Ma  C 6
Du har ännu en bit kvar för att kunna skriva räknehändelser med matematiska symboler på ett utvecklat och fungerande sätt.
Du kan skriva räknehändelser med matematiska symboler på ett enkelt men fungerande sätt.
Du kan skriva räknehändelser med matematiska symboler på ett välutvecklat och effektivt sätt.
Geometri
 • Ma  4-6
 • Ma  4-6
 • Ma  4-6
Du har ännu en bit kvar för att kunna känna igen och beskriva de viktigaste egenskaper hos geometriska figurer och mönster.
Du kan känna igen och beskriva några viktiga egenskaper hos geometriska figurer och mönster på ett enkelt men fungerande sätt.
Du kan känna igen och beskriva några viktiga egenskaper hos geometriska figurer och mönster på ett välutvecklat och effektivt sätt.
Talmönster
 • Ma  4-6
Du har ännu en bit kvar för att upptäcka talmönster på ett fungerande sätt.
Du kan upptäcka talmönster på ett enkelt men fungerande sätt.
Du kan upptäcka talmönster på ett välutvecklat och effektivt sätt.
Bråk- och decimaltal
 • Ma  4-6
 • Ma  4-6
Du har ännu en bit kvar för att kunna uppfatta naturliga tal och enkla tal i bråk- och decimalform.
Du kan uppfatta naturliga tal och enkla tal i bråk- och decimalform på ett enkelt men fungerande sätt.
Du kan uppfatta naturliga tal och enkla tal i bråk- och decimalform på ett välutvecklat och effektivt sätt.
Längd
 • Ma  4-6
 • Ma  4-6
Du kan jämföra, uppskatta och mäta längd, area och tid på ett utvecklat och fungerande sätt.
Du kan jämföra, uppskatta och mäta längd på ett enkelt men fungerande sätt.
Du kan jämföra, uppskatta och mäta längd, area och tid på ett välutvecklat och effektivt sätt.
Tid
 • Ma  4-6
 • Ma  4-6
 • Ma  4-6
Du kan jämföra, uppskatta och mäta tid på ett utvecklat och fungerande sätt.
Du kan jämföra, uppskatta och mäta tid på ett enkelt men fungerande sätt.
Du kan jämföra, uppskatta och mäta tid på ett välutvecklat och effektivt sätt.
Kommentar
Uttrycken enkelt, utvecklat och välutvecklat används för att ange graden av komplexitet för gällande åldergrupp. Begreppet 'enkelt' avser inte huruvida något är lätt att utföra
.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: