Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skogen i Sverige

Skapad 2016-08-17 12:19 i Lerbäckskolan 4-6 (nedlagd) Lunds för- och grundskolor
Grundskola 4 Biologi

I det här arbetsområdet får du lära dig om de olika skogstyper som finns i Sverige och de växter och djur som lever där. Du lär dig om varför skogen är så viktig för oss samt om vad som kan hota den.

Innehåll

Kursplanens syfte

 

Arbetssätt / Undervisning

Du läser faktatexter.
Du diskuterar och tränar på att samtala kring frågor som handlar om skogen.
Du tittar på film.
Du tränar dig i att hitta information/fakta, jämföra och skapa egna texter om ett djur/ en växt.

Konkretisering av syfte

 • Efter det här arbetsområdet ska du:
  • Kunna några vanliga djur och växter som lever i svenska skogar
  • Berätta om djurs och växters anpassningar för ett liv i skogen
  • Kunna redogöra för likheter och skillnader – lövskog barrskog och vad de beror på
  • Kunna redogöra för ekosystem, näringskedja och näringsvävar i skogen
  • Berätta om hur människan utnyttjat skogen genom århundradena och vilka effekter det har haft
  • Kunna redogöra för ett väsen ur gammal folktro

 

Du ska kunna förklara och använda begreppen i olika sammanhang:

kalhygge, nationalpark, barrskog, tall, gran, lövskog, ek, fjällbjörk, stam, rot, krona, trädskikt, buskskikt, fältskikt, markskikt

Bedömning / Dokumentation

Arbetsgång:

Moment:

 

Förmågor som tränas

Kunskapskrav

Eleven tränar på att:

Läsa faktatexter och titta på film om skogen

Jämföra

Samtala

-söka naturvetenskaplig information och använda informationen till att skapa texter och andra framställningar 

Studera näringskedjor och näringsvävar

 

-upptäcka biologiska sammanhang och enkla samband i naturen

Läsa om

Analysera

 

Dra slutsatser

- se samband mellan människors beroende av och påverkan på naturen

Diskussioner i klassrummet

 

Ställa frågor

 

Skriva faktatexter

Lyssna

Tala

 

Använda begrepp

 

-att berätta om sina kunskaper om biologiska sammanhang genom att använda rätt ord och bede grepp.

 

-Kunna ställa frågor som det går att undersöka

 

Läsa faktatexter om havet. Se film

Hitta viktig fakta i en text

 

 

Matriser

Bi
Skogen i Sverige

Fakta
-söka naturvetenskaplig information och avgöra om källorna är användbara eller inte
Ekosystem
-upptäcka biologiska sammanhang och enkla samband i naturen
-se samband mellan människors beroende av och påverkan på naturen
Prata
-berätta om sina kunskaper om biologiska sammanhang genom att använda rätt ord och begrepp
- kunna ställa frågor som det går att undersöka
-kunna genomföra enkla fältstudier efter givna planeringar
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: