Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grej Of The Day (GOTD)

Skapad 2016-08-17 12:46 i Oxledsskolan Partille
I ett ämnesövergripande arbetssätt arbetar vi med allmänbildning under mikrolektioner. De kallas för "Grej Of The Day" eller GOTD.
Grundskola 1 – 3 NO (år 1-3) Religionskunskap Samhällskunskap SO (år 1-3) Slöjd Engelska Idrott och hälsa Teknik Fysik Historia Moderna språk - elevens val Bild Musik Geografi Biologi Svenska Svenska som andraspråk Matematik Hem- och konsumentkunskap Kemi Modersmål Moderna språk - språkval
...

Innehåll

Innehåll

Under läsåret ska vi ta del av mikrolektioner inom de flesta av skolans ämnen. De kan handla om historiska personer, platser, byggnader och begrepp. De kan handla om händelser som påverkat och påverkar oss, platser i världen och mycket mer och dessa ämnen kan kopplas till det centrala innehållet  i respektive kursplan.

Hur?

Arbetet inleds med att eleven får en ledtråd som eleven genom EPA (tänka själv - tänka i par - tänka alla) får klura på. Läraren kommer sedan att berätta med stöd av bilder och/eller film samt text, om ett ämne/ ett begrepp/ en händelse (en "grej"). Eleverna antecknar sedan i sin GOTD-bok med stödord och/eller med en sammanfattning skriven av läraren/gemensamt i klassen/eleven samt ritar/målar en passande bild till grejen. Arbetet dokumenteras i elevernas GOTD -bok samt med symboler/bild/text på vår vägg löpande under året.

Förankring i kursplanens syfte

Eleven ska väcka och utveckla en nyfikenhet och en lust till att lära mer och ta till vara denna. 

"Skolan ska bidra till elvernas harmoniska utveckling. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra en grund för skolans verksamhet. Skolan ska erbjuda eleverna strukturerad undervisning under lärares ledning, såväl i helklass som enskilt. Lärarana ska sträva efter att i undervisningen balansera och integrera kunskaper i olika former?

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Handstil och att skriva med digitala verktyg.
 • Sv  1-3
  Tala, lyssna och samtala Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
 • Sv  1-3
  Språkbruk Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.

Arbetssätt

 • gemensamma genomgångar
 • anteckningar görs av eleverna
 • repetition av innehåll sker under tid

 

Bedömning

Mikrolektionerna bedöms inte, men dessa bidrar till att flera av skolans ämnen kan kopplas ihop i ett nätverk, där elevernas analysförmåga, förmåga till att hantera information, kommunikation, förmåga till att förstå begrepp utvecklas. Dessa förmågor bedöms i respektive ämne. Dessutom tränar eleverna på handstil när de skriver i sina GOTD-böcker samt tränar på att kombinera text med bild.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: