Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik - Taluppfattning, addition och subtraktion

Skapad 2016-08-17 12:48 i Kyrkenorumskolan Stenungsund
Vi arbetar med talen 0-100
Grundskola 2 Matematik

Vi kommer börja terminen med att repetera det vi arbetade med i 1an. Vi följer Sallys och Kurres båtfärd genom talen 0-100. Vi kommer lära oss om ental och tiotal och räkna addition och subtraktion. Varför tror ni vi behöver kunna detta?

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

 

 • Vi ska lära oss att räkna med tiotalsövergångar i talområdet 0-20
 • Vi ska lära oss matematiska begrepp så som term, summa och differens
 • Vi ska lära oss tiotal och ental
 • Vi ska lära oss addition och subtraktion i talområdet 0-100 utan tiotalsövergångar
 • Vi ska lära oss att rita, räkna och använda bra strategier för problemlösning

 

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning
 • Ma  1-3
  Algebra Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
 • Ma  1-3
  Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.

Hur ska vi lära oss detta?

 • Gemensamma genomgångar.
 • Veckans kluring (i grupp)
 • Spel
 • Favorit matematik - boken kap. 1
 • Mattefilmer 
 • Ipads
 • Upptäcka utomhus 

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Läraren ska svara för att eleverna får pröva olika arbetssätt och arbetsformer,

Vad som kommer att bedömas:

 • Du kan lösa några enkla problem och visa hur du löser dem
 • Du kan använda rätt matematiskt tecken på rätt ställe
 • Du kan dela upp tal i ental och tiotal
 • Du kan addera och subtrahera i talområdet 0-20 med tiotalsövergång
 • Du kan addera och subtrahera i talområdet 0-100 utan tiotalsövergång

Kopplingar till läroplan

 • Ma   3
  Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
 • Ma   3
  Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
 • Ma   3
  Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
 • Ma   3
  Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
 • Ma   3
  Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
 • Ma   3
  Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
 • Ma   3
  Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.

Hur du får visa vad du kan:

 • Du är aktiv på lektionerna och är med i genomgångar och diskussioner
 • Du får arbeta formativt med "pröva"-sidor i matteboken för att kolla av dina kunskaper under arbetets gång.
 • I slutet av kapitlet får du visa vad du har lärt dig i en diagnos, skriftlig eller muntlig.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: