Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ensemble

Skapad 2016-08-17 13:03 i Tullbroskolan Falkenberg
Du skall får träna på att spela i grupp. Du får träna på några olika instrument och tillsammans i gruppen arrangera några låtar. Efteråt får du analysera och reflektera över resultatet.
Grundskola 9 Musik

Du skall får träna på att spela några olika instrument. Tillsammans med 3-4 andra får du träna på en låt. Du skall med de andra i gruppen arrangera låten för uppspelning. Vid uppspelningarna får du träna på att lyssna och analysera resultatet.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

 • Du ska lära dig spela några enkla ackord på de vanligaste ackordinstrumenten som gitarr och piano 
 • Du ska lära dig att spela rytmiskt 
 • Du skall lära dig att lyssna på ditt och gruppens spel och anpassa ditt spel efter gruppen 
 • Du ska lära dig hur en enkel låt är uppbyggd 
 • Du ska lära dig att göra ett enkelt arrangemang genom att t ex skapa intro och outro 
 • Du skall lära dig att analysera musik och beskriva den genom att använda vanliga musiktermer som intro, vers och refräng.

Bedömning - vad och hur

Detta kommer att bedömas:
 • Din rytmiska förmåga.
 • Din förmåga att använda dig av ackordspel.
 • Din förmåga att samspela med andra.
 • Din förmåga att skapa ett fungerande komp.
 • Din förmåga att förstå hur en enkel låt är uppbyggd.
 • Din förmåga att i samspel med andra göra ett enkelt arrangemang av en låt.
 • Din förmåga att lyssna på ditt eget spel och analysera det.
 • Din förmåga att lyssna på andra gruppers slutresultat och göra en enkel analys.

Undervisning och arbetsformer

Under några lektioner kommer du tillsammans med några andra öva in en låt. 
Efter några lektioner kommer din grupp att spela upp resultatet för de andra i klassen.
Du kommer att få lyssna på den egna samt de andra gruppernas resultat och analysera det.

Undervisningen kommer att bestå av följande:
Träna på ditt instrument.
Träna på att spela tillsammans med andra.
Tillsammans med de andra i gruppen göra ett enkelt arrangeman av låten.
Lyssna på och analysera sitt egna resultat.
Lyssna på och analysera gruppens resultat.

Bedömning

Du kommer kontinuerligt få feedback av dina kamrater och din musiklärare. Detta sker i google classroom. Kopplingar görs sen direkt till betygsmatrisen här i Unikum.

Kopplingar till läroplanen

 • respekterar andra människors egenvärde,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform med genretypiska musikaliska uttryck.
  Mu  7-9
 • Gehörsmusicerande efter musikaliska mönster i olika genrer.
  Mu  7-9
 • Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för spel i olika ton- och taktarter.
  Mu  7-9
 • Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers, refräng och ackord som byggstenar för att musicera och komponera musik i olika genrer och med varierande instrumentation.
  Mu  7-9
 • Musiksymboler och notsystem, noter, tabulatur, ackordbeteckningar och grafisk notation.
  Mu  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan även spela enkla melodier, bas- och slagverksstämmor med viss timing samt ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med visst flyt.
  Mu  E 9
 • Eleven anpassar i viss mån sin stämma till helheten genom att lyssna och till viss del uppmärksamma vad som sker i musicerandet.
  Mu  E 9
 • Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i någon genre med delvis fungerande teknik och i viss mån passande karaktär.
  Mu  E 9
 • Eleven kan då bidra till att bearbeta och tolka musiken till ett musikaliskt uttryck.
  Mu  E 9
 • Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, bidra till att skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument, eller digitala verktyg pröva hur olika kombinationer av musikaliska byggstenar kan forma kompositioner som har en i huvudsak fungerande form.
  Mu  E 9
 • Eleven kan även ge enkla omdömen om eget och andras musicerande och bidra med förslag som kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas.
  Mu  E 9

Matriser

Mu
Ensemble Tullbroskolan

>
>
>
>
Ackordspel
Förmågan att ta ackord och anpassa sitt spel
Du kan ta några ackord enskilt. Du kan med hjälp läsa från ett papper hur man tar ackorden. Du kan byta ackord
Du tar flera ackord enskilt och hinner byta i ganska bra tempo
Du tar flera ackord och är säker på bytena. Du spelar i det tempo som låten kräver
Du kan anpassa ditt spelande utifrån låtens karaktär och spelar på ett musikaliskt sätt
Melodi
Förmågan att spela melodistämma
Du kan spela en enkel melodistämma själv.
Du kan spela en enkel melodistämma i grupp som passar ganska bra.
Du kan spela en melodistämma i grupp som passar bra med låtens karaktär.
Du kan spela en melodistämma i grupp på ett musikaliskt sätt och anpassa ditt spelande utifrån låtens karaktär.
Basstämma
Förmågan att spela bas
Du kan spela en bastämma själv
Du kan spela en enkel basstämma som passar ganska bra.
Du kan spela en basstämma som passar bra ihop med låtens karaktär.
Du kan spela en basstämma på ett musikaliskt sätt och anpassa ditt spelande utifrån låtens karaktär
Trumspel
Förmågan att spela i takt
Du kan spela ett enkelt trumkomp med två trummor t.ex. bastrumma och virveltrumma
Du får ihop motriken skapligt och spelar ett enkelt trumkomp
Du spelar ett stadigt trumkomp och kan hålla tempot. Du hör när du spelar fel och rättar till det.
Du spelar ett stadigt trumkomp, lyssnar och leder de andra i gruppen t.ex. med fill-in på rätt ställe.
Rytm
Förmågan att spela rytmiskt
Du kan hjälpligt hålla pulsen (takten)
Du kan hålla pulsen (takten) med musikalisk säkerhet.
Du kan hålla pulsen (takten) och gör en enkel rytmisering (egna rytmer)
Du kan hålla pulsen (takten) och rytmiserar (egna rytmer) avancerat med musikalisk känsla
Gruppspel
Förmågan att anpassa det individuella spelandet till en grupp
Du tränar mest enskilt på ditt instrument
Du spelar tillsammans med gruppen men lyssnar mest på dig själv
Du lyssnar aktivt på ditt spelande och spelar på ett lyhört sätt i gruppspelet.
Du lyfter kvaliten i gruppen med ditt musicerande
Analys
Förmågan att analysera eget och andras spelande
Du försöker göra en enkel analys av hur du eller andra spelar. Du försöker även göra en enkel analys av låtens arrangemang
Du gör en enkel analys av ditt spel och ditt samspel i gruppen och bidrar med enkla förslag. Du gör även en enkel analys av andras spelande genom att urskilja någon aspekt i låtens arrangemang
Du gör en analys av ditt spel och ditt samspel i gruppen och försöker ge förslag på förbättringar av resultatet. Du gör även en analys av andras spelande där du urskiljer de väsentliga aspekterna
Du gör en avancerad analys av ditt eget och gruppens resultat och ger tydliga musikaliska förslag på förbättringar Du gör även en analys av andras spelande där du urskiljer de väsentliga aspekterna och ger tydliga musikaliska förslag på förbättringar
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: